Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Long An - 18/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3
100N 13
200N 294
400N 648078892136
1TR 8528
3TR 67093854389039171831570554755397442
10TR 4455482810
15TR 26809
30TR 81964
ĐB
779547
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 9
9,3 1 3,0
4 2 8
1,9,5 3 6,8,1
9,5,6 4 2,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,4
3 6 4
4 7
2,3 8 0,9
8,0 9 4,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 11/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2
100N 96
200N 882
400N 387879886237
1TR 9515
3TR 57791634344868228302457334173056370
10TR 7885935507
15TR 58289
30TR 82694
ĐB
082275
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 2,7
9 1 5
8,8,0 2
3 3 7,4,3,0
3,9 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5 9
9 6
3,0 7 8,0,5
7,8 8 2,8,2,9
5,8 9 6,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 04/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1
100N 84
200N 590
400N 040883499166
1TR 1177
3TR 29138374953359654265830033140554639
10TR 1568674968
15TR 99085
30TR 00367
ĐB
856788
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,3,5
1
2
0 3 8,9
8 4 9
Chục Số Đơn vị
9,6,0,8 5
6,9,8 6 6,5,8,7
7,6 7 7
0,3,6,8 8 4,6,5,8
4,3 9 0,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 27/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K4
100N 03
200N 350
400N 712491691056
1TR 6406
3TR 25675715444209390584880056885740855
10TR 7639949504
15TR 51546
30TR 37879
ĐB
984354
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/04/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,6,5,4
1
2 4
0,9 3
2,4,8,0,5 4 4,6
Chục Số Đơn vị
7,0,5 5 0,6,7,5,4
5,0,4 6 9
5 7 5,9
8 4
6,9,7 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 20/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K3
100N 56
200N 224
400N 574954849607
1TR 3478
3TR 83153360570524571222569429685132233
10TR 9797754431
15TR 11592
30TR 36734
ĐB
765578
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
5,3 1
2,4,9 2 4,2
5,3 3 3,1,4
2,8,3 4 9,5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 6,3,7,1
5 6
0,5,7 7 8,7,8
7,7 8 4
4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 13/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2
100N 40
200N 800
400N 139205605778
1TR 4109
3TR 66023004552766311808519200974223419
10TR 8980865235
15TR 10854
30TR 65753
ĐB
569704
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,0,6,2 0 0,9,8,8,4
1 9
9,4 2 3,0
2,6,5 3 5
5,0 4 0,2
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,4,3
6 0,3
7 8
7,0,0 8
0,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 06/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K1
100N 81
200N 446
400N 829442621335
1TR 3383
3TR 58946581087695992181412579387544812
10TR 7864220985
15TR 58950
30TR 86352
ĐB
522519
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 8
8,8 1 2,9
6,1,4,5 2
8 3 5
9 4 6,6,2
Chục Số Đơn vị
3,7,8 5 9,7,0,2
4,4 6 2
5 7 5
0 8 1,3,1,5
5,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755