Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/04/2024

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
20/04/20244C74K34K3N24K3T4
100N40567974
200N718224816120
400N184670125636574954849607668774908413513888011977
1TR7251347855599248
3TR46650961015295059499726667498238377831533605705245712225694296851322334886872776310138406265838837044719787608228709463263082316805488359307
10TR6579420437979775443134337190704892839716
15TR55121115926117336843
30TR88161367343905289532
ĐB597474765578911899271154
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/04/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,5,5 0 1
5,0,2,6 1 8,2
1,8 2 1
3 6,7
9,7 4 0,6
5 1,0,0
4,3,6 6 6,1
7,3 7 7,4
1 8 2
9 9 9,4
Long An
Chục Số Đơn vị
0 7
5,3 1
2,4,9 2 4,2
5,3 3 3,1,4
2,8,3 4 9,5,2
4 5 6,3,7,1
5 6
0,5,7 7 8,7,8
7,7 8 4
4 9 2
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
9,7 0 4
1 6,3,3
6,5 2
1,1,7 3 8,7
0 4
5 9,2
1,7 6 8,2
8,9,3 7 9,6,0,3
6,3 8 7
7,5,9 9 0,7,9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
2,7,8 0 1,8,7
0 1 6
3,8,3 2 0,8
8,4 3 8,2,2
7,5 4 8,3
5 4
1 6
7,0 7 4,7,0
3,4,0,2 8 2,0,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/04/2024

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
19/04/202445VL1604K1633TV16
100N972231
200N935179367
400N420549205093029732447846965457745762
1TR321686260659
3TR810345787192294707501463099503238504913956992773866329837315266158595487482578353240985068707062915272005
10TR200423320296965018027425631489
15TR211291420262100
30TR870675087738926
ĐB078640925135538064
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/04/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
2,5,3,5,4 0 5,3,2
7 1 6
4,0 2 0,9
9,0 3 5,4,0
3,9 4 2,0
3,0 5 0,0
1 6 7
9,6 7 1
8
2 9 7,3,4
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 2,2
1 5,5
2,9,0,0 2 2,6
3 9,5
4,5 4 4,6
1,1,6,3 5 4
4,2,8 6 5
9,7 7 9,7
9 8 6
7,3 9 7,2,8
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 0 9,6,5,0
3 1
6,8,5 2 6
3 1,5
5,7,6 4
3,0 5 4,9,2,6
0,5,2 6 7,2,8,4
6 7 4
6 8 2,9
5,0,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/04/2024

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
18/04/20244K3AG-4K34K3
100N483127
200N988685683
400N953195095632049968338640797362018631
1TR211674968082
3TR942848252478289511881265283556258000239530117085063347219616154673605870100129246635627272621107266241592
10TR572639997852305693852550930716
15TR687991756786043
30TR594208481729299
ĐB775821659442134358
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/04/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
0,2 0 9,0
3,2 1 6
3,5 2 4,0,1
6 3 1,2
8,2 4 8
5 2,6
1,5 6 3
7 8
4,8,8,7 8 8,4,9,8
0,8,9 9 9
An Giang
Chục Số Đơn vị
4 0 6,5
3 1 7,6,7
7,4 2
3 3 1,3
4 0,2
8,9,0,8 5 8
9,0,1 6 7,7
1,6,6,1 7 2
5 8 5,5
9 9 9,6,5
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0,1 0 1,0,9
0,3 1 0,6
8,7,6,9 2 7,4
8,7,4 3 1
2 4 3
5 6,8
5,1 6 2
2 7 3,2
5 8 3,2
0,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/04/2024

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
17/04/20244K3K3T4K3T4
100N023389
200N740288132
400N350599271632323840897754656632053147
1TR803127759943
3TR769185160126010388533038904881855443165138507108493189775773220602433416374002154154157610609212799351714
10TR672296689408540083753104713061
15TR195183933025938
30TR998987695341388
ĐB461037659227074764
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/04/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2,5,1
3,0,8 1 8,0,8
0,3 2 7,9
5 3 2,1,7
4,9 4 0,4
0 5 3
6
2,3 7
1,1,9 8 9,1
8,2 9 4,8
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
6,4,3 0 7
5 1
2 7
3,7,5 3 3,8,4,0
5,3 4 9,0
7,7 5 4,1,3
6 0
0,9,2 7 5,3,5
8,3 8 8,9
8,4 9 7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
1 0 5
4,2,6 1 5,0,4
3 2 1
4,9 3 2,8
7,1,6 4 7,3,1,7
0,1 5
6 6 6,1,4
4,4 7 4
3,8 8 9,8
8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/04/2024

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
16/04/2024K16T044CT4-K3
100N235874
200N512592869
400N291163890517820721254974520621102061
1TR540933854939
3TR452686109949278857389957193870947378977175420215778481298483868649691806827877320794078404242758791940707
10TR479467272255480245074086955335
15TR039555077840833
30TR417641674721775
ĐB637925822377433905
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/04/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
7 0 9
1,7 1 2,1,7
1,2 2 3,2,5
2 3 8,7
6 4 6
5,2 5 5
4 6 8,4
1,3 7 8,1,0
6,7,3 8 9
8,0,9 9 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
2,8 0 7,7
7 1 2,8
9,1 2 5,0
8 3
7,6 4 7
2,8 5 8
6 4
0,7,0,4,7 7 4,1,7,8,7
5,1,7 8 5,3,0
9 2
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
1,4 0 6,4,7,5
6 1 0,9
3 2 7
3 3 9,2,5,3
7,0 4 0
7,3,7,0 5
0 6 9,1,9
2,0 7 4,5,5
8
6,3,1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/04/2024

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
15/04/20244C2S1624T04K3
100N984135
200N494833148
400N197305206979541469508819315803873139
1TR346855487848
3TR584926241615278199222150056497474676054396122773670254958653848189278819556081767618020030722175346566468
10TR910182848991127495151494824529
15TR630502604471133
30TR246965188445450
ĐB903684746822806843
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/04/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
2,0,5 0 0
1 6,8
9,2 2 0,2
7 3
9,8 4
5 0
1,9 6 8,7
9,6 7 3,9,8
9,6,7,1 8 9,4
7,8 9 8,4,2,7,6
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
5 0
4 1 4,9,8,5
2,2 2 2,7,2
3,4,5 3 3
1,4,8 4 1,8,3,9,4
1 5 0,3
6 7
6,2 7
4,1,8 8 8,4
1,4 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
8,3,5 0
1 7
2 9
3,4 3 5,9,0,3
4 8,8,8,3
3,6 5 8,6,0
5,7 6 5,8
8,1 7 6
4,5,4,6,4 8 7,0
3,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 14/04/2024

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
14/04/2024TG-B44K2ĐL-4K2
100N789169
200N365025430
400N625974675687428266495678825798032443
1TR457099904284
3TR885558309509403982614036515728932037033218409172561312205902280103189538574442454887087723716935830759692
10TR453475353165687831616604254083
15TR859634073731036
30TR094356059097301
ĐB952073655444402478
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/04/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
7 0 3,3
6,3 1
2 8
0,0,6,7 3 1,5
4 7
6,5,9,6,3 5 9,5
6 5,7,1,5,3
6,8,4 7 8,0,3
7,2 8 7
5 9 5
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
9,1,9 0 9,2
9,6 1 0
8,3,2,0 2 5,2
3 2,7
4 4 9,4
2,9 5 6
5 6 1
8,3 7 8
7 8 2,7
4,0 9 1,0,5,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3,7 0 3,7,1
0 1
9,4 2 3
0,4,2,9,8 3 0,6
8,7 4 3,5,2
4 5 7
3 6 9
5,0 7 4,0,8
7 8 4,3
6 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755