Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Phước - 18/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3N24
100N 41
200N 288
400N 932878368780
1TR 5971
3TR 98110530797220233757622345899360786
10TR 8097921314
15TR 90507
30TR 70309
ĐB
806781
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 2,7,9
4,7,8 1 0,4
0 2 8
9 3 6,4
3,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7
3,8 6
5,0 7 1,9,9
8,2 8 8,0,6,1
7,7,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 11/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2N24
100N 65
200N 330
400N 264202135372
1TR 1005
3TR 04348799933574463885032708762525728
10TR 9117742499
15TR 45481
30TR 23992
ĐB
490251
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 5
8,5 1 3
4,7,9 2 5,8
1,9 3 0
4 4 2,8,4
Chục Số Đơn vị
6,0,8,2 5 1
6 5
7 7 2,0,7
4,2 8 5,1
9 9 3,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 04/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1N24
100N 55
200N 714
400N 187947435134
1TR 1109
3TR 55764331617540694074890147249412848
10TR 4991584990
15TR 27275
30TR 94022
ĐB
988650
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 9,6
6 1 4,4,5
2 2 2
4 3 4
1,3,6,7,1,9 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5,1,7 5 5,0
0 6 4,1
7 9,4,5
4 8
7,0 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 27/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K4N24
100N 20
200N 367
400N 723550723972
1TR 1328
3TR 71500665770291744104931688042951542
10TR 1348267548
15TR 60717
30TR 63807
ĐB
881827
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 27/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 27/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0,4,7
1 7,7
7,7,4,8 2 0,8,9,7
3 5
0 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3 5
6 7,8
6,7,1,1,0,2 7 2,2,7
2,6,4 8 2
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 20/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K3N24
100N 79
200N 816
400N 668774908413
1TR 5559
3TR 48868727763101384062658388370447197
10TR 3433719070
15TR 61173
30TR 39052
ĐB
911899
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 4
1 6,3,3
6,5 2
1,1,7 3 8,7
0 4
Chục Số Đơn vị
5 9,2
1,7 6 8,2
8,9,3 7 9,6,0,3
6,3 8 7
7,5,9 9 0,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 13/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2N24
100N 72
200N 368
400N 105184990462
1TR 7636
3TR 54963100190552762704401649876895100
10TR 8287188716
15TR 35705
30TR 21360
ĐB
338795
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 4,0,5
5,7 1 9,6
7,6 2 7
6 3 6
0,6 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5 1
3,1 6 8,2,3,4,8,0
2 7 2,1
6,6 8
9,1 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 06/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K1N24
100N 03
200N 721
400N 417946797367
1TR 9597
3TR 04675171074416851508556430153151330
10TR 9525706364
15TR 35665
30TR 27606
ĐB
766671
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,7,8,6
2,3,7 1
2 1
0,4 3 1,0
6 4 3
Chục Số Đơn vị
7,6 5 7
0 6 7,8,4,5
6,9,0,5 7 9,9,5,1
6,0 8
7,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755