Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Trà Vinh - 29/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV13
100N 99
200N 457
400N 590355214493
1TR 1580
3TR 16283771528754407747575572902154532
10TR 2709442375
15TR 05410
30TR 05632
ĐB
693262
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/03/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 3
2,2 1 0
5,3,3,6 2 1,1
0,9,8 3 2,2
4,9 4 4,7
Chục Số Đơn vị
7 5 7,2,7
6 2
5,4,5 7 5
8 0,3
9 9 9,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 22/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV12
100N 75
200N 748
400N 625922172720
1TR 4064
3TR 55614656268416226986891622051586181
10TR 2644409081
15TR 30460
30TR 25391
ĐB
427695
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/03/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6 0
8,8,9 1 7,4,5
6,6 2 0,6
3
6,1,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
7,1,9 5 9
2,8 6 4,2,2,0
1 7 5
4 8 6,1,1
5 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 15/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV11
100N 71
200N 762
400N 137392649945
1TR 6800
3TR 89372834216319711762670339170144626
10TR 7625524271
15TR 16006
30TR 82194
ĐB
828994
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/03/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,6
7,2,0,7 1
6,7,6 2 1,6
7,3 3 3
6,9,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
2,0 6 2,4,2
9 7 1,3,2,1
8
9 7,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 08/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV10
100N 12
200N 453
400N 597827996568
1TR 3812
3TR 41952040689735475580130489211089850
10TR 0492424188
15TR 18377
30TR 88683
ĐB
569447
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/03/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1,5 0
1 2,2,0
1,1,5 2 4
5,8 3
5,2 4 8,7
Chục Số Đơn vị
5 3,2,4,0
6 8,8
7,4 7 8,7
7,6,6,4,8 8 0,8,3
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 01/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV09
100N 19
200N 739
400N 257768425653
1TR 2396
3TR 12250516257857213716641335579511747
10TR 5439372165
15TR 98154
30TR 20799
ĐB
047976
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/03/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/03/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0
1 9,6
4,7 2 5
5,3,9 3 9,3
5 4 2,7
Chục Số Đơn vị
2,9,6 5 3,0,4
9,1,7 6 5
7,4 7 7,2,6
8
1,3,9 9 6,5,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 23/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV08
100N 50
200N 989
400N 849231554676
1TR 9372
3TR 42235507929663411529294987682090780
10TR 6570776939
15TR 28173
30TR 15113
ĐB
573170
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/02/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/02/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2,8,7 0 7
1 3
9,7,9 2 9,0
7,1 3 5,4,9
3 4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 0,5
7 6
0 7 6,2,3,0
9 8 9,0
8,2,3 9 2,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 16/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV07
100N 89
200N 781
400N 325447752209
1TR 0348
3TR 12292592065901326620640073941633021
10TR 3982993015
15TR 34785
30TR 95332
ĐB
819498
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/02/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 9,6,7
8,2 1 3,6,5
9,3 2 0,1,9
1 3 2
5 4 8
Chục Số Đơn vị
7,1,8 5 4
0,1 6
0 7 5
4,9 8 9,1,5
8,0,2 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755