Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số TP. HCM - 28/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: 11E2
100N 67
200N 412
400N 529861298765
1TR 5354
3TR 27592971860858751720888080812928078
10TR 5251336608
15TR 98275
30TR 70145
ĐB
860428
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/11/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,8
1 2,3
1,9 2 9,0,9,8
1 3
5 4 5
Chục Số Đơn vị
6,7,4 5 4
8 6 7,5
6,8 7 8,5
9,0,7,0,2 8 6,7
2,2 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 21/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: 11D2
100N 55
200N 564
400N 349468650915
1TR 0969
3TR 75445944504903524222034453678262186
10TR 0265599691
15TR 62041
30TR 31486
ĐB
146610
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/11/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1 0
9,4 1 5,0
2,8 2 2
3 5
6,9 4 5,5,1
Chục Số Đơn vị
5,6,1,4,3,4,5 5 5,0,5
8,8 6 4,5,9
7
8 2,6,6
6 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 14/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: 11C2
100N 74
200N 267
400N 122774708561
1TR 3776
3TR 22637083053691954926521479343260378
10TR 4935666430
15TR 60161
30TR 49805
ĐB
003081
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/11/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 5,5
6,6,8 1 9
3 2 7,6
3 7,2,0
7 4 7
Chục Số Đơn vị
0,0 5 6
7,2,5 6 7,1,1
6,2,3,4 7 4,0,6,8
7 8 1
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 07/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: 11B2
100N 99
200N 396
400N 913972808203
1TR 9393
3TR 25004162087304497708011473230260745
10TR 6095314381
15TR 37599
30TR 96153
ĐB
375596
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/11/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,4,8,8,2
8 1
0 2
0,9,5,5 3 9
0,4 4 4,7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 3,3
9,9 6
4 7
0,0 8 0,1
9,3,9 9 9,6,3,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 31/10/2022
Thứ Hai
Loại vé: 10F2
100N 83
200N 239
400N 723750575982
1TR 7317
3TR 82959071768990107904771123759786782
10TR 3736168286
15TR 84304
30TR 30696
ĐB
962455
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/10/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,4,4
0,6 1 7,2
8,1,8 2
8 3 9,7
0,0 4
Chục Số Đơn vị
5 5 7,9,5
7,8,9 6 1
3,5,1,9 7 6
8 3,2,2,6
3,5 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 24/10/2022
Thứ Hai
Loại vé: 10E2
100N 70
200N 849
400N 628087146965
1TR 1438
3TR 92081968659334670679436760378405018
10TR 7943841846
15TR 07226
30TR 03018
ĐB
099412
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/10/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/10/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8 0
8 1 4,8,8,2
1 2 6
3 8,8
1,8 4 9,6,6
Chục Số Đơn vị
6,6 5
4,7,4,2 6 5,5
7 0,9,6
3,1,3,1 8 0,1,4
4,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 17/10/2022
Thứ Hai
Loại vé: 10D2
100N 12
200N 844
400N 367542725628
1TR 1063
3TR 70472871417787548163158128334450090
10TR 4039126169
15TR 56516
30TR 69978
ĐB
532276
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/10/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0
4,9 1 2,2,6
1,7,7,1 2 8
6,6 3
4,4 4 4,1,4
Chục Số Đơn vị
7,7 5
1,7 6 3,3,9
7 5,2,2,5,8,6
2,7 8
6 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755