Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số TP. HCM - 22/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 4D2
100N 89
200N 630
400N 525820425126
1TR 6452
3TR 44942240583447897825550238320374191
10TR 5841412911
15TR 76422
30TR 10690
ĐB
689897
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 3
9,1 1 4,1
4,5,4,2 2 6,5,3,2
2,0 3 0
1 4 2,2
Chục Số Đơn vị
2 5 8,2,8
2 6
9 7 8
5,5,7 8 9
8 9 1,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 4C2
100N 98
200N 494
400N 197305206979
1TR 3468
3TR 58492624161527819922215005649747467
10TR 9101828489
15TR 63050
30TR 24696
ĐB
903684
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,5 0 0
1 6,8
9,2 2 0,2
7 3
9,8 4
Chục Số Đơn vị
5 0
1,9 6 8,7
9,6 7 3,9,8
9,6,7,1 8 9,4
7,8 9 8,4,2,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 4B2
100N 35
200N 190
400N 419144893914
1TR 2524
3TR 85601287887759853243954568079846147
10TR 6147228640
15TR 06394
30TR 98034
ĐB
529215
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 1
9,0 1 4,5
7 2 4
4 3 5,4
1,2,9,3 4 3,7,0
Chục Số Đơn vị
3,1 5 6
5 6
4 7 2
8,9,9 8 9,8
8 9 0,1,8,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 01/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 4A2
100N 56
200N 465
400N 539089390659
1TR 6691
3TR 15817302241391674123554363236011249
10TR 6687147492
15TR 11314
30TR 65548
ĐB
013739
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6 0
9,7 1 7,6,4
9 2 4,3
2 3 9,6,9
2,1 4 9,8
Chục Số Đơn vị
6 5 6,9
5,1,3 6 5,0
1 7 1
4 8
3,5,4,3 9 0,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 25/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: 3E2
100N 67
200N 530
400N 276672263632
1TR 2857
3TR 58685965984801809207180851279943906
10TR 3665630970
15TR 57284
30TR 83153
ĐB
252048
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/03/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 7,6
1 8
3 2 6
5 3 0,2
8 4 8
Chục Số Đơn vị
8,8 5 7,6,3
6,2,0,5 6 7,6
6,5,0 7 0
9,1,4 8 5,5,4
9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 18/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: 3D2
100N 64
200N 058
400N 774393353266
1TR 1573
3TR 54579776254374348378565537600511163
10TR 1598993908
15TR 44115
30TR 00315
ĐB
318059
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/03/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
1 5,5
2 5
4,7,4,5,6 3 5
6 4 3,3
Chục Số Đơn vị
3,2,0,1,1 5 8,3,9
6 6 4,6,3
7 3,9,8
5,7,0 8 9
7,8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 11/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: 3C2
100N 75
200N 498
400N 674077157290
1TR 8424
3TR 76577596360668608652036455062348867
10TR 8070777351
15TR 27889
30TR 34272
ĐB
929658
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/03/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7
5 1 5
5,7 2 4,3
2 3 6
2 4 0,5
Chục Số Đơn vị
7,1,4 5 2,1,8
3,8 6 7
7,6,0 7 5,7,2
9,5 8 6,9
8 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755