Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 20/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: 3D2
100N 90
200N 414
400N 120792439190
1TR 7921
3TR 07946850915531372255121786584913731
10TR 0487930533
15TR 65716
30TR 10981
ĐB
763435
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/03/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 7
2,9,3,8 1 4,3,6
2 1
4,1,3 3 1,3,5
1 4 3,6,9
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5
4,1 6
0 7 8,9
7 8 1
4,7 9 0,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: 3C2
100N 18
200N 494
400N 279361569222
1TR 2960
3TR 04800197504109144035600288843041143
10TR 4507234473
15TR 65054
30TR 42744
ĐB
841165
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/03/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,0,5,3 0 0
9 1 8
2,7 2 2,8
9,4,7 3 5,0
9,5,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
3,6 5 6,0,4
5 6 0,5
7 2,3
1,2 8
9 4,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: 3B2
100N 75
200N 197
400N 584381378444
1TR 1662
3TR 11328628982708357533133793365164557
10TR 2274377600
15TR 46395
30TR 34992
ĐB
434547
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/03/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
5 1
6,9 2 8
4,8,3,4 3 7,3
4 4 3,4,3,7
Chục Số Đơn vị
7,9 5 1,7
6 2
9,3,5,4 7 5,9
2,9 8 3
7 9 7,8,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 27/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: 2E2
100N 69
200N 784
400N 751535328899
1TR 4843
3TR 27579822812248582180145006438690341
10TR 5952676557
15TR 10178
30TR 21342
ĐB
317971
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/02/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 0
8,4,7 1 5
3,4 2 6
4 3 2
8 4 3,1,2
Chục Số Đơn vị
1,8 5 7
8,2 6 9
5 7 9,8,1
7 8 4,1,5,0,6
6,9,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 20/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: 2D2
100N 59
200N 164
400N 671547500899
1TR 4306
3TR 41494799200549573619992634360400241
10TR 3905980681
15TR 82637
30TR 53007
ĐB
643731
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/02/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/02/2023  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 6,4,7
4,8,3 1 5,9
2 0
6 3 7,1
6,9,0 4 1
Chục Số Đơn vị
1,9 5 9,0,9
0 6 4,3
3,0 7
8 1
5,9,1,5 9 9,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: 2C2
100N 80
200N 850
400N 218150988286
1TR 8590
3TR 98430442228236313156626481233333415
10TR 2798496129
15TR 26615
30TR 85561
ĐB
511125
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/02/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8,5,9,3 0
8,6 1 5,5
2 2 2,9,5
6,3 3 0,3
8 4 8
Chục Số Đơn vị
1,1,2 5 0,6
8,5 6 3,1
7
9,4 8 0,1,6,4
2 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: 2B2
100N 53
200N 626
400N 478956821612
1TR 0508
3TR 50057038710088695761768094933980022
10TR 5674322042
15TR 39290
30TR 27361
ĐB
144596
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/02/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,9
7,6,6 1 2
8,1,2,4 2 6,2
5,4 3 9
4 3,2
Chục Số Đơn vị
5 3,7
2,8,9 6 1,1
5 7 1
0 8 9,2,6
8,0,3 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755