Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số TP. HCM - 18/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: 9D2
100N 57
200N 031
400N 190167976982
1TR 1533
3TR 24461697699312763431311228069710225
10TR 4211339282
15TR 53523
30TR 31965
ĐB
415373
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/09/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1
3,0,6,3 1 3
8,2,8 2 7,2,5,3
3,1,2,7 3 1,3,1
4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 7
6 1,9,5
5,9,2,9 7 3
8 2,2
6 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 11/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: 9C2
100N 99
200N 199
400N 194520518618
1TR 3993
3TR 15555367358987519730385263503178937
10TR 8420192751
15TR 30599
30TR 83509
ĐB
329681
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/09/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,9
5,3,0,5,8 1 8
2 6
9 3 5,0,1,7
4 5
Chục Số Đơn vị
4,5,3,7 5 1,5,1
2 6
3 7 5
1 8 1
9,9,9,0 9 9,9,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 04/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: 9B2
100N 05
200N 668
400N 266762064209
1TR 0967
3TR 43305572769912414200370192664916939
10TR 1618416031
15TR 80430
30TR 06308
ĐB
579482
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/09/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 5,6,9,5,0,8
3 1 9
8 2 4
3 9,1,0
2,8 4 9
Chục Số Đơn vị
0,0 5
0,7 6 8,7,7
6,6 7 6
6,0 8 4,2
0,1,4,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 28/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: 8E2
100N 25
200N 938
400N 952599187402
1TR 3625
3TR 42016660012368321572514526204267260
10TR 9792440294
15TR 99874
30TR 11846
ĐB
877720
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/08/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/08/2023  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 2,1
0 1 8,6
0,7,5,4 2 5,5,5,4,0
8 3 8
2,9,7 4 2,6
Chục Số Đơn vị
2,2,2 5 2
1,4 6 0
7 2,4
3,1 8 3
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 21/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: 8D2
100N 47
200N 471
400N 031204099662
1TR 7731
3TR 30231374708270873930196507049718615
10TR 3771919814
15TR 37324
30TR 96500
ĐB
302838
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/08/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/08/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,5,0 0 9,8,0
7,3,3 1 2,5,9,4
1,6 2 4
3 1,1,0,8
1,2 4 7
Chục Số Đơn vị
1 5 0
6 2
4,9 7 1,0
0,3 8
0,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 14/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: 8C2
100N 91
200N 553
400N 424712842066
1TR 3276
3TR 08825911777326910667783456898182725
10TR 8589438520
15TR 10763
30TR 86386
ĐB
193854
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/08/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/08/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0
9,8 1
2 5,5,0
5,6 3
8,9,5 4 7,5
Chục Số Đơn vị
2,4,2 5 3,4
6,7,8 6 6,9,7,3
4,7,6 7 6,7
8 4,1,6
6 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 07/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: 8B2
100N 78
200N 566
400N 874204010108
1TR 0140
3TR 50013465511028731607118926090080059
10TR 5684082813
15TR 82785
30TR 77465
ĐB
818059
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/08/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/08/2023  
Chục Số Đơn vị
4,0,4 0 1,8,7,0
0,5 1 3,3
4,9 2
1,1 3
4 2,0,0
Chục Số Đơn vị
8,6 5 1,9,9
6 6 6,5
8,0 7 8
7,0 8 7,5
5,5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755