Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 08/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: 8B2
100N 91
200N 145
400N 440474048459
1TR 1507
3TR 87109638725500202794543861566303831
10TR 5785031695
15TR 54264
30TR 65467
ĐB
113944
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4,7,9,2
9,3 1
7,0 2
6 3 1
0,0,9,6,4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
4,9 5 9,0
8 6 3,4,7
0,6 7 2
8 6
5,0 9 1,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 01/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: 8A2
100N 79
200N 788
400N 303770897289
1TR 8447
3TR 39245501402173507987575909910181540
10TR 7904358703
15TR 17902
30TR 78144
ĐB
251992
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9,4 0 1,3,2
0 1
0,9 2
4,0 3 7,5
4 4 7,5,0,0,3,4
Chục Số Đơn vị
4,3 5
6
3,4,8 7 9
8 8 8,9,9,7
7,8,8 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 25/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: 7E2
100N 44
200N 092
400N 683684108122
1TR 4667
3TR 23208828578754958643362563585883172
10TR 1864232387
15TR 24212
30TR 73710
ĐB
792251
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/07/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 8
5 1 0,2,0
9,2,7,4,1 2 2
4 3 6
4 4 4,9,3,2
Chục Số Đơn vị
5 7,6,8,1
3,5 6 7
6,5,8 7 2
0,5 8 7
4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 18/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: 7D2
100N 70
200N 678
400N 177319730626
1TR 4987
3TR 59921712077358064999748338387711567
10TR 6687297290
15TR 15277
30TR 94224
ĐB
739652
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/07/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,9 0 7
2 1
7,5 2 6,1,4
7,7,3 3 3
2 4
Chục Số Đơn vị
5 2
2 6 7
8,0,7,6,7 7 0,8,3,3,7,2,7
7 8 7,0
9 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 11/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: 7C2
100N 54
200N 973
400N 634783068632
1TR 4835
3TR 90340359044568697092526516276988565
10TR 1419772836
15TR 02916
30TR 77502
ĐB
815486
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/07/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,4,2
5 1 6
3,9,0 2
7 3 2,5,6
5,0 4 7,0
Chục Số Đơn vị
3,6 5 4,1
0,8,3,1,8 6 9,5
4,9 7 3
8 6,6
6 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 04/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: 7B2
100N 73
200N 659
400N 015924793182
1TR 3229
3TR 34511984802974774959859803410565378
10TR 4393705909
15TR 68539
30TR 22564
ĐB
310311
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/07/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 5,9
1,1 1 1,1
8 2 9
7 3 7,9
6 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 9,9,9
6 4
4,3 7 3,9,8
7 8 2,0,0
5,5,7,2,5,0,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 27/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: 6E2
100N 94
200N 062
400N 015465422987
1TR 2079
3TR 10525150517791817651821781556112821
10TR 0144670371
15TR 13408
30TR 14083
ĐB
605912
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8
5,5,6,2,7 1 8,2
6,4,1 2 5,1
8 3
9,5 4 2,6
Chục Số Đơn vị
2 5 4,1,1
4 6 2,1
8 7 9,8,1
1,7,0 8 7,3
7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755