Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Tiền Giang - 04/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A9
100N 49
200N 155
400N 363557540953
1TR 8623
3TR 03486723196679518837953082566771278
10TR 4326568300
15TR 11484
30TR 35530
ĐB
225901
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/09/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 8,0,1
0 1 9
2 3
5,2 3 5,7,0
5,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5,3,9,6 5 5,4,3
8 6 7,5
3,6 7 8
0,7 8 6,4
4,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 28/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D8
100N 43
200N 439
400N 216786997787
1TR 1194
3TR 19862152339229267358663868635832826
10TR 5992081912
15TR 82674
30TR 27715
ĐB
652977
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/08/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
1 2,5
6,9,1 2 6,0
4,3 3 9,3
9,7 4 3
Chục Số Đơn vị
1 5 8,8
8,2 6 7,2
6,8,7 7 4,7
5,5 8 7,6
3,9 9 9,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 21/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C8
100N 80
200N 098
400N 541446214691
1TR 5439
3TR 35541641906308610756097583216209976
10TR 8615255673
15TR 35021
30TR 66294
ĐB
336207
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/08/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 7
2,9,4,2 1 4
6,5 2 1,1
7 3 9
1,9 4 1
Chục Số Đơn vị
5 6,8,2
8,5,7 6 2
0 7 6,3
9,5 8 0,6
3 9 8,1,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 14/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B8
100N 02
200N 142
400N 848982581086
1TR 0386
3TR 82926263217801624563651574716153924
10TR 4175906450
15TR 34717
30TR 47663
ĐB
812073
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/08/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
2,6 1 6,7
0,4 2 6,1,4
6,6,7 3
2 4 2
Chục Số Đơn vị
5 8,7,9,0
8,8,2,1 6 3,1,3
5,1 7 3
5 8 9,6,6
8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 07/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A8
100N 07
200N 954
400N 082656379720
1TR 2311
3TR 78406464959398874855412240962442242
10TR 7703272396
15TR 87396
30TR 20732
ĐB
656571
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6
1,7 1 1
4,3,3 2 6,0,4,4
3 7,2,2
5,2,2 4 2
Chục Số Đơn vị
9,5 5 4,5
2,0,9,9 6
0,3 7 1
8 8 8
9 5,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 31/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E7
100N 10
200N 325
400N 521479415620
1TR 8360
3TR 99096547019950357352513554894315645
10TR 7920018418
15TR 12455
30TR 52268
ĐB
840884
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,6,0 0 1,3,0
4,0 1 0,4,8
5 2 5,0
0,4 3
1,8 4 1,3,5
Chục Số Đơn vị
2,5,4,5 5 2,5,5
9 6 0,8
7
1,6 8 4
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 24/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D7
100N 95
200N 887
400N 225665996737
1TR 8250
3TR 17753949518092764380467983364361524
10TR 0285534858
15TR 57098
30TR 46985
ĐB
825562
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8 0
5 1
6 2 7,4
5,4 3 7
2 4 3
Chục Số Đơn vị
9,5,8 5 6,0,3,1,5,8
5 6 2
8,3,2 7
9,5,9 8 7,0,5
9 9 5,9,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755