Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 25/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 43
250N 083
500N 554530825134
1TR 8077
2,5TR 59864696240496140591742079953137939
5TR 6505463724
10TR 10518
40TR 73161
ĐB
225438
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/03/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
6,9,3,6 1 8
8 2 4,4
4,8 3 4,1,9,8
3,6,2,5,2 4 3,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
6 4,1,1
7,0 7 7
1,3 8 3,2
3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 18/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 30
250N 851
500N 339806282083
1TR 1953
2,5TR 53272332936793485214156548750392426
5TR 2842471217
10TR 70124
40TR 42671
ĐB
899284
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/03/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
5,7 1 4,7
7 2 8,6,4,4
8,5,9,0 3 0,4
3,1,5,2,2,8 4
Chục Số Đơn vị
5 1,3,4
2 6
1 7 2,1
9,2 8 3,4
9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 11/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 00
250N 892
500N 740680273598
1TR 0519
2,5TR 08738109355369219185830668862927911
5TR 3238042055
10TR 33683
40TR 64553
ĐB
736956
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/03/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,6
1 1 9,1
9,9 2 7,9
8,5 3 8,5
4
Chục Số Đơn vị
3,8,5 5 5,3,6
0,6,5 6 6
2 7
9,3 8 5,0,3
1,2 9 2,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 04/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 06
250N 139
500N 489676091155
1TR 6960
2,5TR 15888379593359674237556601314483344
5TR 5016159565
10TR 50009
40TR 97969
ĐB
851389
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/03/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 6,9,9
6 1
2
3 9,7
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,9
0,9,9 6 0,0,1,5,9
3 7
8 8 8,9
3,0,5,0,6,8 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 26/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 12
250N 449
500N 086291279664
1TR 1789
2,5TR 53894433974816489261962736378960489
5TR 7917780434
10TR 07513
40TR 67090
ĐB
415322
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/02/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
6 1 2,3
1,6,2 2 7,2
7,1 3 4
6,9,6,3 4 9
Chục Số Đơn vị
5
6 2,4,4,1
2,9,7 7 3,7
8 9,9,9
4,8,8,8 9 4,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 19/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 79
250N 782
500N 057306006416
1TR 2103
2,5TR 92273599583851207162313455002861058
5TR 1062765529
10TR 53755
40TR 94149
ĐB
672720
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/02/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,3
1 6,2
8,1,6 2 8,7,9,0
7,0,7 3
4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,5 5 8,8,5
1 6 2
2 7 9,3,3
5,2,5 8 2
7,2,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 12/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 81
250N 367
500N 523429274245
1TR 6322
2,5TR 93888661720074830528564180704097579
5TR 6630912478
10TR 48581
40TR 78865
ĐB
496750
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/02/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 9
8,8 1 8
2,7 2 7,2,8
3 4
3 4 5,8,0
Chục Số Đơn vị
4,6 5 0
6 7,5
6,2 7 2,9,8
8,4,2,1,7 8 1,8,1
7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755