Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 23/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 19
250N 618
500N 138292557491
1TR 5712
2,5TR 43744243664200560174929983286945441
5TR 5043652461
10TR 02501
40TR 55818
ĐB
013817
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/01/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
9,4,6,0 1 9,8,2,8,7
8,1 2
3 6
4,7 4 4,1
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
6,3 6 6,9,1
1 7 4
1,9,1 8 2
1,6 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 16/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 74
250N 398
500N 186747677682
1TR 5565
2,5TR 43265949631909757523464621953995685
5TR 3055271043
10TR 47849
40TR 58304
ĐB
855453
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/01/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
1
8,6,5 2 3
6,2,4,5 3 9
7,0 4 3,9
Chục Số Đơn vị
6,6,8 5 2,3
6 7,7,5,5,3,2
6,6,9 7 4
9 8 2,5
3,4 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 09/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 10
250N 425
500N 128772597364
1TR 5415
2,5TR 77005519150590556625459443772984974
5TR 3646549957
10TR 53620
40TR 89748
ĐB
734886
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/01/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 5,5
1 0,5,5
2 5,5,9,0
3
6,4,7 4 4,8
Chục Số Đơn vị
2,1,0,1,0,2,6 5 9,7
8 6 4,5
8,5 7 4
4 8 7,6
5,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 02/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 65
250N 350
500N 220659883816
1TR 5086
2,5TR 43896131370764214248981651875109488
5TR 2389923892
10TR 11546
40TR 08027
ĐB
474835
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/01/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 6
5 1 6
4,9 2 7
3 7,5
4 2,8,6
Chục Số Đơn vị
6,6,3 5 0,1
0,1,8,9,4 6 5,5
3,2 7
8,4,8 8 8,6,8
9 9 6,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 26/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 67
250N 963
500N 005600437327
1TR 7407
2,5TR 97601500023444689744974300195283837
5TR 6255957231
10TR 79351
40TR 37531
ĐB
180006
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/12/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,1,2,6
0,3,5,3 1
0,5 2 7
6,4 3 0,7,1,1
4 4 3,6,4
Chục Số Đơn vị
5 6,2,9,1
5,4,0 6 7,3
6,2,0,3 7
8
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 19/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 70
250N 404
500N 744788997899
1TR 7611
2,5TR 91466731489685676132832284425935072
5TR 1083455203
10TR 10919
40TR 31898
ĐB
169092
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/12/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,3
1 1 1,9
3,7,9 2 8
0 3 2,4
0,3 4 7,8
Chục Số Đơn vị
5 6,9
6,5 6 6
4 7 0,2
4,2,9 8
9,9,5,1 9 9,9,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 12/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 56
250N 921
500N 173651132328
1TR 7185
2,5TR 35318022353124191659706784315835325
5TR 9343265697
10TR 44180
40TR 05699
ĐB
073768
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/12/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
2,4 1 3,8
3 2 1,8,5
1 3 6,5,2
4 1
Chục Số Đơn vị
8,3,2 5 6,9,8
5,3 6 8
9 7 8
2,1,7,5,6 8 5,0
5,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755