Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 22/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 57
250N 517
500N 172964760428
1TR 4909
2,5TR 34882558762978182609027529218225217
5TR 9684591923
10TR 43752
40TR 74319
ĐB
421244
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
8 1 7,7,9
8,5,8,5 2 9,8,3
2 3
4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
4 5 7,2,2
7,7 6
5,1,1 7 6,6
2 8 2,1,2
2,0,0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 13
250N 292
500N 694664006351
1TR 7922
2,5TR 47148799994921322807480469379930152
5TR 9421358888
10TR 51304
40TR 75688
ĐB
208358
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7,4
5 1 3,3,3
9,2,5 2 2
1,1,1 3
0 4 6,8,6
Chục Số Đơn vị
5 1,2,8
4,4 6
0 7
4,8,8,5 8 8,8
9,9 9 2,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 21
250N 917
500N 042987046880
1TR 1827
2,5TR 78391571517520926176165166956548859
5TR 9806521526
10TR 09657
40TR 87671
ĐB
727772
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,9
2,9,5,7 1 7,6
7 2 1,9,7,6
3
0 4
Chục Số Đơn vị
6,6 5 1,9,7
7,1,2 6 5,5
1,2,5 7 6,1,2
8 0
2,0,5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 01/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 49
250N 284
500N 877030513111
1TR 0174
2,5TR 04715057862816056339002567576206473
5TR 8386298066
10TR 82254
40TR 47579
ĐB
168287
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7,6 0
5,1 1 1,5
6,6 2
7 3 9
8,7,5 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 1,6,4
8,5,6 6 0,2,2,6
8 7 0,4,3,9
8 4,6,7
4,3,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 25/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 43
250N 083
500N 554530825134
1TR 8077
2,5TR 59864696240496140591742079953137939
5TR 6505463724
10TR 10518
40TR 73161
ĐB
225438
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/03/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
6,9,3,6 1 8
8 2 4,4
4,8 3 4,1,9,8
3,6,2,5,2 4 3,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
6 4,1,1
7,0 7 7
1,3 8 3,2
3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 18/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 30
250N 851
500N 339806282083
1TR 1953
2,5TR 53272332936793485214156548750392426
5TR 2842471217
10TR 70124
40TR 42671
ĐB
899284
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/03/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
5,7 1 4,7
7 2 8,6,4,4
8,5,9,0 3 0,4
3,1,5,2,2,8 4
Chục Số Đơn vị
5 1,3,4
2 6
1 7 2,1
9,2 8 3,4
9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 11/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 00
250N 892
500N 740680273598
1TR 0519
2,5TR 08738109355369219185830668862927911
5TR 3238042055
10TR 33683
40TR 64553
ĐB
736956
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/03/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,6
1 1 9,1
9,9 2 7,9
8,5 3 8,5
4
Chục Số Đơn vị
3,8,5 5 5,3,6
0,6,5 6 6
2 7
9,3 8 5,0,3
1,2 9 2,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755