Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 20/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 71
250N 357
500N 668997942270
1TR 4124
2,5TR 81319428323450170979191274679103386
5TR 9993640669
10TR 46852
40TR 22977
ĐB
968527
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
7,0,9 1 9
3,5 2 4,7,7
3 2,6
9,2 4
Chục Số Đơn vị
5 7,2
8,3 6 9
5,2,7,2 7 1,0,9,7
8 9,6
8,1,7,6 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 13/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 61
250N 660
500N 291358192385
1TR 8698
2,5TR 89271043347404545153742916983929081
5TR 5611345641
10TR 21812
40TR 34529
ĐB
183275
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0
6,7,9,8,4 1 3,9,3,2
1 2 9
1,5,1 3 4,9
3 4 5,1
Chục Số Đơn vị
8,4,7 5 3
6 1,0
7 1,5
9 8 5,1
1,3,2 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 06/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 39
250N 277
500N 833920905302
1TR 0425
2,5TR 91264359081565616991440817845035198
5TR 4424982003
10TR 09128
40TR 16214
ĐB
451974
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/11/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 2,8,3
9,8 1 4
0 2 5,8
0 3 9,9
6,1,7 4 9
Chục Số Đơn vị
2 5 6,0
5 6 4
7 7 7,4
0,9,2 8 1
3,3,4 9 0,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 30/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 28
250N 518
500N 889388973701
1TR 1890
2,5TR 73532646124339916125995267556922933
5TR 1142365990
10TR 71433
40TR 55069
ĐB
536532
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 1
0 1 8,2
3,1,3 2 8,5,6,3
9,3,2,3 3 2,3,3,2
4
Chục Số Đơn vị
2 5
2 6 9,9
9 7
2,1 8
9,6,6 9 3,7,0,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 23/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 16
250N 635
500N 856882791099
1TR 5625
2,5TR 11279576460161562561296120236567819
5TR 3260993235
10TR 57162
40TR 29318
ĐB
022287
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9
6 1 6,5,2,9,8
1,6 2 5
3 5,5
4 6
Chục Số Đơn vị
3,2,1,6,3 5
1,4 6 8,1,5,2
8 7 9,9
6,1 8 7
7,9,7,1,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 16/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 08
250N 802
500N 069054016544
1TR 4626
2,5TR 99511136937813864900749759868809542
5TR 0715073071
10TR 75591
40TR 21416
ĐB
784945
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,0,5 0 8,2,1,0
0,1,7,9 1 1,6
0,4 2 6
9 3 8
4 4 4,2,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 0
2,1 6
7 5,1
0,3,8 8 8
9 0,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 09/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 65
250N 766
500N 799260224730
1TR 5742
2,5TR 13348812486178719015852083600168655
5TR 5322435102
10TR 13387
40TR 90121
ĐB
786981
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,1,2
0,2,8 1 5
9,2,4,0 2 2,4,1
3 0
2 4 2,8,8
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 5
6 6 5,6
8,8 7
4,4,0 8 7,7,1
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755