Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 18/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 27
250N 126
500N 498569769871
1TR 9685
2,5TR 09296874070438490542297568181835182
5TR 3295570010
10TR 78620
40TR 16671
ĐB
612558
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/09/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 7
7,7 1 8,0
4,8 2 7,6,0
3
8 4 2
Chục Số Đơn vị
8,8,5 5 6,5,8
2,7,9,5 6
2,0 7 6,1,1
1,5 8 5,5,4,2
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 11/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 28
250N 878
500N 359670585620
1TR 6025
2,5TR 05283033305089339629414480881326260
5TR 4929189394
10TR 57621
40TR 98481
ĐB
120125
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/09/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,3,6 0
9,2,8 1 3
2 8,0,5,9,1,5
8,9,1 3 0
9 4 8
Chục Số Đơn vị
2,2 5 8
9 6 0
7 8
2,7,5,4 8 3,1
2 9 6,3,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 04/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 22
250N 889
500N 970737622979
1TR 2714
2,5TR 51466736905474058876537516330436686
5TR 2842720934
10TR 88379
40TR 14739
ĐB
507273
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/09/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/09/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 7,4
5 1 4
2,6 2 2,7
7 3 4,9
1,0,3 4 0
Chục Số Đơn vị
5 1
6,7,8 6 2,6
0,2 7 9,6,9,3
8 9,6
8,7,7,3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 28/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 27
250N 391
500N 416026507433
1TR 0865
2,5TR 09797193755542519851490835209359006
5TR 2460002792
10TR 55770
40TR 35241
ĐB
464825
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/08/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/08/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5,0,7 0 6,0
9,5,4 1
9 2 7,5,5
3,8,9 3 3
4 1
Chục Số Đơn vị
6,7,2,2 5 0,1
0 6 0,5
2,9 7 5,0
8 3
9 1,7,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 21/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 87
250N 037
500N 041872183524
1TR 2217
2,5TR 28397116249937592909475596240241204
5TR 5898031972
10TR 85071
40TR 97256
ĐB
405124
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/08/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,2,4
7 1 8,8,7
0,7 2 4,4,4
3 7
2,2,0,2 4
Chục Số Đơn vị
7 5 9,6
5 6
8,3,1,9 7 5,2,1
1,1 8 7,0
0,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 14/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 04
250N 616
500N 265566581572
1TR 4936
2,5TR 73068796843673057807924806673699645
5TR 1308883922
10TR 51181
40TR 91314
ĐB
378382
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/08/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/08/2023  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 4,7
8 1 6,4
7,2,8 2 2
3 6,0,6
0,8,1 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,8
1,3,3 6 8
0 7 2
5,6,8 8 4,0,8,1,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 07/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 55
250N 267
500N 304507817498
1TR 1462
2,5TR 05723387680124444219328981084762812
5TR 4721070400
10TR 55542
40TR 15503
ĐB
930074
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/08/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0,3
8 1 9,2,0
6,1,4 2 3
2,0 3
4,7 4 5,4,7,2
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5
6 7,2,8
6,4 7 4
9,6,9 8 1
1 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755