Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 12/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 56
250N 921
500N 173651132328
1TR 7185
2,5TR 35318022353124191659706784315835325
5TR 9343265697
10TR 44180
40TR 05699
ĐB
073768
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/12/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
2,4 1 3,8
3 2 1,8,5
1 3 6,5,2
4 1
Chục Số Đơn vị
8,3,2 5 6,9,8
5,3 6 8
9 7 8
2,1,7,5,6 8 5,0
5,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 05/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 08
250N 152
500N 277674539706
1TR 0102
2,5TR 06647406963611546657475267874960396
5TR 8622611971
10TR 70371
40TR 10643
ĐB
338743
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/12/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,6,2
7,7 1 5
5,0 2 6,6
5,4,4 3
4 7,9,3,3
Chục Số Đơn vị
1 5 2,3,7
7,0,9,2,9,2 6
4,5 7 6,1,1
0 8
4 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 28/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 66
250N 684
500N 504708285677
1TR 3763
2,5TR 02046219744518403211300219914249061
5TR 7303032643
10TR 55154
40TR 61376
ĐB
771033
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/11/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
1,2,6 1 1
4 2 8,1
6,4,3 3 0,3
8,7,8,5 4 7,6,2,3
Chục Số Đơn vị
5 4
6,4,7 6 6,3,1
4,7 7 7,4,6
2 8 4,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 21/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 53
250N 136
500N 509098383011
1TR 0358
2,5TR 63159226471158517520328854906493840
5TR 9282003400
10TR 24105
40TR 75694
ĐB
079141
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/11/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/11/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2,4,2,0 0 0,5
1,4 1 1
2 0,0
5 3 6,8
6,9 4 7,0,1
Chục Số Đơn vị
8,8,0 5 3,8,9
3 6 4
4 7
3,5 8 5,5
5 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 14/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 18
250N 801
500N 756956290448
1TR 8180
2,5TR 49183346674837130306601203810419207
5TR 8889551652
10TR 74618
40TR 50207
ĐB
071817
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/11/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 1,6,4,7,7
0,7 1 8,8,7
5 2 9,0
8 3
0 4 8
Chục Số Đơn vị
9 5 2
0 6 9,7
6,0,0,1 7 1
1,4,1 8 0,3
6,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 07/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 32
250N 135
500N 629731519672
1TR 0041
2,5TR 64626012606525518021424999376243655
5TR 9464037834
10TR 27972
40TR 03101
ĐB
307809
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/11/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 1,9
5,4,2,0 1
3,7,6,7 2 6,1
3 2,5,4
3 4 1,0
Chục Số Đơn vị
3,5,5 5 1,5,5
2 6 0,2
9 7 2,2
8
9,0 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 31/10/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 59
250N 808
500N 041033132453
1TR 7360
2,5TR 61217907473424558683061556723916741
5TR 2885256385
10TR 52636
40TR 20960
ĐB
268682
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 31/10/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 31/10/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6,6 0 8
4 1 0,3,7
5,8 2
1,5,8 3 9,6
4 7,5,1
Chục Số Đơn vị
4,5,8 5 9,3,5,2
3 6 0,0
1,4 7
0 8 3,5,2
5,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755