Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 12/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 81
250N 367
500N 523429274245
1TR 6322
2,5TR 93888661720074830528564180704097579
5TR 6630912478
10TR 48581
40TR 78865
ĐB
496750
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/02/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 9
8,8 1 8
2,7 2 7,2,8
3 4
3 4 5,8,0
Chục Số Đơn vị
4,6 5 0
6 7,5
6,2 7 2,9,8
8,4,2,1,7 8 1,8,1
7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 05/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 41
250N 712
500N 836224444714
1TR 8988
2,5TR 77180697334441722375658888313301569
5TR 7719266909
10TR 57227
40TR 89282
ĐB
691996
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/02/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/02/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 9
4 1 2,4,7
1,6,9,8 2 7
3,3 3 3,3
4,1 4 1,4
Chục Số Đơn vị
7 5
9 6 2,9
1,2 7 5
8,8 8 8,0,8,2
6,0 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 29/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 63
250N 122
500N 844354673221
1TR 4606
2,5TR 29816147691410022165273791178984398
5TR 0558169632
10TR 00804
40TR 45302
ĐB
651237
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/01/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,0,4,2
2,8 1 6
2,3,0 2 2,1
6,4 3 2,7
0 4 3
Chục Số Đơn vị
6 5
0,1 6 3,7,9,5
6,3 7 9
9 8 9,1
6,7,8 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 22/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 92
250N 687
500N 330470227116
1TR 9835
2,5TR 43566872605202411688286801814048780
5TR 9668745239
10TR 43971
40TR 63739
ĐB
141768
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/01/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/01/2024  
Chục Số Đơn vị
6,8,4,8 0 4
7 1 6
9,2 2 2,4
3 5,9,9
0,2 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5
1,6 6 6,0,8
8,8 7 1
8,6 8 7,8,0,0,7
3,3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 15/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 86
250N 261
500N 899665381694
1TR 0105
2,5TR 11213299725521720530792910391377531
5TR 3304618134
10TR 13179
40TR 94925
ĐB
315157
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/01/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
6,9,3 1 3,7,3
7 2 5
1,1 3 8,0,1,4
9,3 4 6
Chục Số Đơn vị
0,2 5 7
8,9,4 6 1
1,5 7 2,9
3 8 6
7 9 6,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 08/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 24
250N 456
500N 545214670776
1TR 5007
2,5TR 02239303620972298883927737106201853
5TR 3628005994
10TR 62055
40TR 14788
ĐB
433694
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/01/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/01/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 7
1
5,6,2,6 2 4,2
8,7,5 3 9
2,9,9 4
Chục Số Đơn vị
5 5 6,2,3,5
5,7 6 7,2,2
6,0 7 6,3
8 8 3,0,8
3 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 01/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 36
250N 226
500N 585833367742
1TR 3320
2,5TR 18937457093007738432395056403248635
5TR 0225343824
10TR 17928
40TR 58333
ĐB
545102
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/01/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 9,5,2
1
4,3,3,0 2 6,0,4,8
5,3 3 6,6,7,2,2,5,3
2 4 2
Chục Số Đơn vị
0,3 5 8,3
3,2,3 6
3,7 7 7
5,2 8
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755