Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Thái Bình - 29/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 35264803
G.Sáu 134548571
G.Năm 584207899534038813272320
G.Tư 3454369357237638
G.Ba 400982900640715615843991124856
G.Nhì 7219411034
G.Nhất 25766
ĐB
76479
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/01/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,6
7,1 1 5,1
4 2 6,7,0,3
0,9,2 3 5,4,4,8,4
3,3,5,8,9,3 4 8,8,2
Chục Số Đơn vị
3,1 5 4,6
2,0,5,6 6 6
2 7 1,9
4,4,8,3,9 8 9,8,4
8,7 9 3,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 22/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 22/01/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 22/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 15/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 45570028
G.Sáu 938566749
G.Năm 933398123708390410782104
G.Tư 7401419419915569
G.Ba 847921437992716868418728096564
G.Nhì 1459057392
G.Nhất 25945
ĐB
44221
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 15/01/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 15/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8,9 0 0,8,4,4,1
0,9,4,2 1 2,6
1,9,9 2 8,1
3 3 8,3
0,0,9,6 4 5,9,1,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 7
6,1 6 6,9,4
5 7 8,9
2,3,0,7 8 0
4,6,7 9 4,1,2,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 08/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 84736144
G.Sáu 389582191
G.Năm 816436776511339520121538
G.Tư 0127115879779924
G.Ba 240554026979722768577703909960
G.Nhì 0072596045
G.Nhất 76965
ĐB
20040
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 08/01/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 08/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4 0
6,9,1 1 1,2
8,1,2 2 7,4,2,5
7 3 8,9
8,4,6,2 4 4,5,0
Chục Số Đơn vị
9,5,2,4,6 5 8,5,7
6 1,4,9,0,5
7,2,7,5 7 3,7,7
3,5 8 4,9,2
8,6,3 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 01/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 59479667
G.Sáu 864443591
G.Năm 287925340977975203635688
G.Tư 4250773739499814
G.Ba 374794323185530217422605325473
G.Nhì 6506799229
G.Nhất 76828
ĐB
16705
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 01/01/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 01/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 5
9,3 1 4
5,4 2 9,8
4,6,5,7 3 4,7,1,0
6,3,1 4 7,3,9,2
Chục Số Đơn vị
0 5 9,2,0,3
9 6 7,4,3,7
4,6,7,3,6 7 9,7,9,3
8,2 8 8
5,7,4,7,2 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 25/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 63559348
G.Sáu 396458974
G.Năm 743871812406979062351703
G.Tư 2113084671118523
G.Ba 235421087062151158120897922616
G.Nhì 3522793162
G.Nhất 89842
ĐB
95636
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 25/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 6,3
8,1,5 1 3,1,2,6
4,1,6,4 2 3,7
6,9,0,1,2 3 8,5,6
7 4 8,6,2,2
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,8,1
9,0,4,1,3 6 3,2
2 7 4,0,9
4,5,3 8 1
7 9 3,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 18/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 98796929
G.Sáu 004259056
G.Năm 743202502085345089645224
G.Tư 4080154839420562
G.Ba 574248795078338291205236152559
G.Nhì 8889235125
G.Nhất 41658
ĐB
32505
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 18/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5,8,5,2 0 4,5
6 1
3,4,6,9 2 9,4,4,0,5
3 2,8
0,6,2,2 4 8,2
Chục Số Đơn vị
8,2,0 5 9,6,0,0,0,9,8
5 6 9,4,2,1
7 9
9,4,3,5 8 5,0
7,6,2,5,5 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755