Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Thái Bình - 14/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 52228990
G.Sáu 496635489
G.Năm 030923421961661655695870
G.Tư 2581637188501300
G.Ba 593185465790221194942041877848
G.Nhì 7347083615
G.Nhất 20801
ĐB
71396
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7,5,0,7 0 9,0,1
6,8,7,2,0 1 6,8,8,5
5,2,4 2 2,1
3 5
9 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,1 5 2,0,7
9,1,9 6 1,9
5 7 0,1,0
1,1,4 8 9,9,1
8,8,0,6 9 0,6,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 07/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 65177250
G.Sáu 185275044
G.Năm 732423696427819618254339
G.Tư 1734863207572118
G.Ba 742660756923624783970651335761
G.Nhì 5954937037
G.Nhất 18300
ĐB
93374
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 0
6 1 7,8,3
7,3 2 4,7,5,4
1 3 9,4,2,7
4,2,3,2,7 4 4,9
Chục Số Đơn vị
6,8,7,2 5 0,7
9,6 6 5,9,6,9,1
1,2,5,9,3 7 2,5,4
1 8 5
6,3,6,4 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 31/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 69902881
G.Sáu 183311228
G.Năm 205978714346099172747688
G.Tư 5581490230357503
G.Ba 297269055754987597276844757932
G.Nhì 5667932203
G.Nhất 46217
ĐB
36909
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 31/03/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 31/03/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,3,3,9
8,1,7,9,8 1 1,7
0,3 2 8,8,6,7
8,0,0 3 5,2
7 4 6,7
Chục Số Đơn vị
3 5 9,7
4,2 6 9
5,8,2,4,1 7 1,4,9
2,2,8 8 1,3,8,1,7
6,5,7,0 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 24/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 29093239
G.Sáu 935713633
G.Năm 306921895874345414907942
G.Tư 9003595201159805
G.Ba 040718989775341983487531233461
G.Nhì 5335057784
G.Nhất 06693
ĐB
88274
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 24/03/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 24/03/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 9,3,5
7,4,6 1 3,5,2
3,4,5,1 2 9
1,3,0,9 3 2,9,5,3
7,5,8,7 4 2,1,8
Chục Số Đơn vị
3,1,0 5 4,2,0
6 9,1
9 7 4,1,4
4 8 9,4
2,0,3,6,8 9 0,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 17/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 02502030
G.Sáu 639625190
G.Năm 855405830657352334941252
G.Tư 4711863070596601
G.Ba 272093800589679638293430728483
G.Nhì 0586193264
G.Nhất 50264
ĐB
39399
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/03/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/03/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2,3,9,3 0 2,1,9,5,7
1,0,6 1 1
0,5 2 0,5,3,9
8,2,8 3 0,9,0
5,9,6,6 4
Chục Số Đơn vị
2,0 5 0,4,7,2,9
6 1,4,4
5,0 7 9
8 3,3
3,5,0,7,2,9 9 0,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 10/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 57886426
G.Sáu 906799400
G.Năm 868008680855716326155429
G.Tư 7379807384808743
G.Ba 652583030867847241386690528830
G.Nhì 0739071903
G.Nhất 69888
ĐB
98352
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/03/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,8,8,3,9 0 6,0,8,5,3
1 5
5 2 6,9
6,7,4,0 3 8,0
6 4 3,7
Chục Số Đơn vị
5,1,0 5 7,5,8,2
2,0 6 4,8,3
5,4 7 9,3
8,6,5,0,3,8 8 8,0,0,8
9,2,7 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 03/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 40144437
G.Sáu 695008399
G.Năm 579312993483981162648486
G.Tư 4505334730037595
G.Ba 048177747239263022165166323400
G.Nhì 1618817377
G.Nhất 94774
ĐB
17632
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/03/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 8,5,3,0
1 1 4,1,7,6
7,3 2
9,8,0,6,6 3 7,2
1,4,6,7 4 0,4,7
Chục Số Đơn vị
9,0,9 5
8,1 6 4,3,3
3,4,1,7 7 2,7,4
0,8 8 3,6,8
9,9 9 5,9,3,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755