Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Tây Ninh - 24/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: 11K4
100N 66
200N 886
400N 398985115137
1TR 9206
3TR 35323403764920660699302264935129457
10TR 4597694943
15TR 93105
30TR 11140
ĐB
727526
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,6,5
1,5 1 1
2 3,6,6
2,4 3 7
4 3,0
Chục Số Đơn vị
0 5 1,7
6,8,0,7,0,2,7,2 6 6
3,5 7 6,6
8 6,9
8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 17/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: 11K3
100N 65
200N 516
400N 086648382649
1TR 7673
3TR 95545767095214392857714415251762935
10TR 6184383576
15TR 05014
30TR 56536
ĐB
929130
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
4 1 6,7,4
2
7,4,4 3 8,5,6,0
1 4 9,5,3,1,3
Chục Số Đơn vị
6,4,3 5 7
1,6,7,3 6 5,6
5,1 7 3,6
3 8
4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 10/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: 11K2
100N 98
200N 524
400N 814544731643
1TR 5518
3TR 72680667561463412990136166510461689
10TR 1752839035
15TR 12678
30TR 10321
ĐB
978402
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 4,2
2 1 8,6
0 2 4,8,1
7,4 3 4,5
2,3,0 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,3 5 6
5,1 6
7 3,8
9,1,2,7 8 0,9
8 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 03/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: 11K1
100N 72
200N 196
400N 636092431064
1TR 3944
3TR 24595972735154625648119511320603823
10TR 2812779133
15TR 80688
30TR 17112
ĐB
862273
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
5 1 2
7,1 2 3,7
4,7,2,3,7 3 3
6,4 4 3,4,6,8
Chục Số Đơn vị
9 5 1
9,4,0 6 0,4
2 7 2,3,3
4,8 8 8
9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 27/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: 10K4
100N 47
200N 506
400N 411004452689
1TR 9500
3TR 95300963381860993910039168188526174
10TR 1899061995
15TR 73274
30TR 53302
ĐB
613199
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,0,1,9 0 6,0,0,9,2
1 0,0,6
0 2
3 8
7,7 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4,8,9 5
0,1 6
4 7 4,4
3 8 9,5
8,0,9 9 0,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 20/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: 10K3
100N 01
200N 993
400N 475333586339
1TR 8177
3TR 86387991127962477479166120595838696
10TR 1044209621
15TR 61809
30TR 58603
ĐB
737074
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/10/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,9,3
0,2 1 2,2
1,1,4 2 4,1
9,5,0 3 9
2,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5 3,8,8
9 6
7,8 7 7,9,4
5,5 8 7
3,7,0 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 13/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: 10K2
100N 07
200N 007
400N 215854952232
1TR 4751
3TR 51716959894602434403295899340328145
10TR 6781370411
15TR 15987
30TR 27129
ĐB
054027
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/10/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,7,3,3
5,1 1 6,3,1
3 2 4,9,7
0,0,1 3 2
2 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 8,1
1 6
0,0,8,2 7
5 8 9,9,7
8,8,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755