Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Tây Ninh - 23/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N 81
200N 281
400N 252177106597
1TR 0884
3TR 56232253291974477090758378976632091
10TR 2781314337
15TR 40321
30TR 49401
ĐB
363500
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9,0 0 1,0
8,8,2,9,2,0 1 0,3
3 2 1,9,1
1 3 2,7,7
8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5
6 6 6
9,3,3 7
8 1,1,4
2 9 7,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 16/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N 86
200N 584
400N 941281669865
1TR 1432
3TR 11916585326320690980729506719323842
10TR 7572631653
15TR 24773
30TR 08545
ĐB
019742
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6
1 2,6
1,3,3,4,4 2 6
9,5,7 3 2,2
8 4 2,5,2
Chục Số Đơn vị
6,4 5 0,3
8,6,1,0,2 6 6,5
7 3
8 6,4,0
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 09/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N 59
200N 930
400N 564587638451
1TR 0433
3TR 84172863046224559913478019270728845
10TR 9502004209
15TR 61445
30TR 81268
ĐB
256115
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 4,1,7,9
5,0 1 3,5
7 2 0
6,3,1 3 0,3
0 4 5,5,5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,4,4,1 5 9,1
6 3,8
0 7 2
6 8
5,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 02/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N 02
200N 847
400N 136117479917
1TR 8950
3TR 41517381660897497635538168681547464
10TR 6439541967
15TR 17605
30TR 23396
ĐB
935770
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 2,5
6 1 7,7,6,5
0 2
3 5
7,6 4 7,7
Chục Số Đơn vị
3,1,9,0 5 0
6,1,9 6 1,6,4,7
4,4,1,1,6 7 4,0
8
9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 26/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N 89
200N 259
400N 090909981869
1TR 3989
3TR 70869808678681759153019554130915434
10TR 1848281963
15TR 40639
30TR 67603
ĐB
067150
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/05/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,9,3
1 7
8 2
5,6,0 3 4,9
3 4
Chục Số Đơn vị
5 5 9,3,5,0
6 9,9,7,3
6,1 7
9 8 9,9,2
8,5,0,6,8,6,0,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 19/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N 89
200N 195
400N 146429583128
1TR 6559
3TR 29411158950478166504317835558363300
10TR 5422698882
15TR 61737
30TR 92602
ĐB
742156
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0,2
1,8 1 1
8,0 2 8,6
8,8 3 7
6,0 4
Chục Số Đơn vị
9,9 5 8,9,6
2,5 6 4
3 7
5,2 8 9,1,3,3,2
8,5 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 12/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N 88
200N 693
400N 334984265389
1TR 4460
3TR 21426830348871065671287250112634914
10TR 4656362736
15TR 94754
30TR 52063
ĐB
784063
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0
7 1 0,4
2 6,6,5,6
9,6,6,6 3 4,6
3,1,5 4 9
Chục Số Đơn vị
2 5 4
2,2,2,3 6 0,3,3,3
7 1
8 8 8,9
4,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755