Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Tây Ninh - 15/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: 2K3
100N 63
200N 874
400N 352506010736
1TR 7553
3TR 97431059851676350772864087151753705
10TR 1478295662
15TR 21157
30TR 98030
ĐB
186526
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/02/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,8,5
0,3 1 7
7,8,6 2 5,6
6,5,6 3 6,1,0
7 4
Chục Số Đơn vị
2,8,0 5 3,7
3,2 6 3,3,2
1,5 7 4,2
0 8 5,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 08/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: 2K2
100N 99
200N 612
400N 824038773750
1TR 0129
3TR 96194905238822970911839762866091341
10TR 4454767309
15TR 13160
30TR 60905
ĐB
025605
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/02/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5,6,6 0 9,5,5
1,4 1 2,1
1 2 9,3,9
2 3
9 4 0,1,7
Chục Số Đơn vị
0,0 5 0
7 6 0,0
7,4 7 7,6
8
9,2,2,0 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 01/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: 2K1
100N 13
200N 027
400N 408438372270
1TR 4487
3TR 97095215249895831812640803431096504
10TR 7070979465
15TR 63253
30TR 15970
ĐB
549159
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/02/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/02/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8,1,7 0 4,9
1 3,2,0
1 2 7,4
1,5 3 7
8,2,0 4
Chục Số Đơn vị
9,6 5 8,3,9
6 5
2,3,8 7 0,0
5 8 4,7,0
0,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 25/01/2024
Thứ Năm
Loại vé: 1K4
100N 48
200N 823
400N 000854733659
1TR 7013
3TR 20488985459741704021831244503883825
10TR 7749230130
15TR 48784
30TR 97154
ĐB
742678
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/01/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 8
2 1 3,7
9 2 3,1,4,5
2,7,1 3 8,0
2,8,5 4 8,5
Chục Số Đơn vị
4,2 5 9,4
6
1 7 3,8
4,0,8,3,7 8 8,4
5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 18/01/2024
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N 49
200N 724
400N 152059501920
1TR 8828
3TR 74069401259273067924398389373670974
10TR 2276129644
15TR 80096
30TR 52020
ĐB
993362
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/01/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,5,2,3,2 0
6 1
6 2 4,0,0,8,5,4,0
3 0,8,6
2,2,7,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
2 5 0
3,9 6 9,1,2
7 4
2,3 8
4,6 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 11/01/2024
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N 64
200N 939
400N 191119651314
1TR 2538
3TR 66085132316949700994489943864791997
10TR 1479447156
15TR 31721
30TR 44488
ĐB
934958
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/01/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1,3,2 1 1,4
2 1
3 9,8,1
6,1,9,9,9 4 7
Chục Số Đơn vị
6,8 5 6,8
5 6 4,5
9,4,9 7
3,8,5 8 5,8
3 9 7,4,4,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 04/01/2024
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N 31
200N 519
400N 913992054740
1TR 1842
3TR 89133025292680417231465356166209991
10TR 1877369133
15TR 21661
30TR 40440
ĐB
411630
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/01/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4,3 0 5,4
3,3,9,6 1 9
4,6 2 9
3,7,3 3 1,9,3,1,5,3,0
0 4 0,2,0
Chục Số Đơn vị
0,3 5
6 2,1
7 3
8
1,3,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755