Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Tây Ninh - 06/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K1
100N 32
200N 890
400N 865586543089
1TR 1713
3TR 63211928738251004027945431959205668
10TR 4644733106
15TR 71424
30TR 09778
ĐB
061675
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/04/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 6
1 1 3,1,0
3,9 2 7,4
1,7,4 3 2
5,2 4 3,7
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,4
0 6 8
2,4 7 3,8,5
6,7 8 9
8 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 30/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: 3K5
100N 97
200N 373
400N 371683780889
1TR 7990
3TR 21038913083168696582812321713865740
10TR 3491186574
15TR 48182
30TR 34483
ĐB
335586
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/03/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 8
1 1 6,1
8,3,8 2
7,8 3 8,2,8
7 4 0
Chục Số Đơn vị
5
1,8,8 6
9 7 3,8,4
7,3,0,3 8 9,6,2,2,3,6
8 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 23/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: 3K4
100N 15
200N 071
400N 051478870958
1TR 3637
3TR 77430235530252025149377247195347166
10TR 6717269186
15TR 53801
30TR 53829
ĐB
453954
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/03/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 1
7,0 1 5,4
7 2 0,4,9
5,5 3 7,0
1,2,5 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 8,3,3,4
6,8 6 6
8,3 7 1,2
5 8 7,6
4,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 16/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: 3K3
100N 63
200N 376
400N 050258453506
1TR 6800
3TR 19609181017479517063393268352622345
10TR 0895813633
15TR 32091
30TR 13364
ĐB
447004
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/03/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,6,0,9,1,4
0,9 1
0 2 6,6
6,6,3 3 3
6,0 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,9,4 5 8
7,0,2,2 6 3,3,4
7 6
5 8
0 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 09/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: 3K2
100N 71
200N 892
400N 823281519174
1TR 3439
3TR 80623970932122527971553609359910212
10TR 5094344399
15TR 14881
30TR 07469
ĐB
874478
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/03/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0
7,5,7,8 1 2
9,3,1 2 3,5
2,9,4 3 2,9
7 4 3
Chục Số Đơn vị
2 5 1
6 0,9
7 1,4,1,8
7 8 1
3,9,9,6 9 2,3,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 02/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: 3K1
100N 13
200N 642
400N 495757913889
1TR 6263
3TR 57870162058317116548974594805223810
10TR 8824838870
15TR 22304
30TR 21978
ĐB
581027
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/03/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1,7 0 5,4
9,7 1 3,0
4,5 2 7
1,6 3
0 4 2,8,8
Chục Số Đơn vị
0 5 7,9,2
6 3
5,2 7 0,1,0,8
4,4,7 8 9
8,5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 23/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: 2K4
100N 96
200N 887
400N 298334691669
1TR 3371
3TR 45384156480408954366540949081529940
10TR 5503183223
15TR 72263
30TR 61623
ĐB
798545
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/02/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0
7,3 1 5
2 3,3
8,2,6,2 3 1
8,9 4 8,0,5
Chục Số Đơn vị
1,4 5
9,6 6 9,9,6,3
8 7 1
4 8 7,3,4,9
6,6,8 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755