Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 15/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N 72
200N 357
400N 175304958195
1TR 2049
3TR 02984067230802609139409702844101610
10TR 3833343037
15TR 18263
30TR 81864
ĐB
516741
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,1 0
4,4 1 0
7 2 3,6
5,2,3,6 3 9,3,7
8,6 4 9,1,1
Chục Số Đơn vị
9,9 5 7,3
2 6 3,4
5,3 7 2,0
8 4
4,3 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 08/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N 84
200N 177
400N 808515751081
1TR 3676
3TR 12999128916919562446895123948198082
10TR 1390877693
15TR 05167
30TR 39971
ĐB
874204
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,4
8,9,8,7 1 2
1,8 2
9 3
8,0 4 6
Chục Số Đơn vị
8,7,9 5
7,4 6 7
7,6 7 7,5,6,1
0 8 4,5,1,1,2
9 9 9,1,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 01/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N 90
200N 125
400N 153984039576
1TR 1976
3TR 70661332976995654531941197089094493
10TR 3210150340
15TR 11702
30TR 10271
ĐB
393889
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,9,4 0 3,1,2
6,3,0,7 1 9
0 2 5
0,9 3 9,1
4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 6
7,7,5 6 1
9 7 6,6,1
8 9
3,1,8 9 0,7,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 24/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K4T4
100N 06
200N 889
400N 097955874688
1TR 4371
3TR 01609381077776828461275859527549728
10TR 2799241004
15TR 80583
30TR 99805
ĐB
686889
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,7,4,5
7,6 1
9 2 8
8 3
0 4
Chục Số Đơn vị
8,7,0 5
0 6 8,1
8,0 7 9,1,5
8,6,2 8 9,7,8,5,3,9
8,7,0,8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 17/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N 89
200N 132
400N 656632053147
1TR 9943
3TR 16374002154154157610609212799351714
10TR 3104713061
15TR 25938
30TR 41388
ĐB
074764
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 5
4,2,6 1 5,0,4
3 2 1
4,9 3 2,8
7,1,6 4 7,3,1,7
Chục Số Đơn vị
0,1 5
6 6 6,1,4
4,4 7 4
3,8 8 9,8
8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 10/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N 75
200N 048
400N 158998192705
1TR 8843
3TR 25237509560433264243870932499953108
10TR 7377860988
15TR 92252
30TR 74107
ĐB
940716
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,8,7
1 9,6
3,5 2
4,4,9 3 7,2
4 8,3,3
Chục Số Đơn vị
7,0 5 6,2
5,1 6
3,0 7 5,8
4,0,7,8 8 9,8
8,1,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 03/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T4
100N 52
200N 766
400N 355050504603
1TR 6797
3TR 84125595364926842936839130657098998
10TR 9039053116
15TR 43289
30TR 59881
ĐB
029677
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/04/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5,5,7,9 0 3
8 1 3,6
5 2 5
0,1 3 6,6
4
Chục Số Đơn vị
2 5 2,0,0
6,3,3,1 6 6,8
9,7 7 0,7
6,9 8 9,1
8 9 7,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755