Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 10/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T7
100N 87
200N 759
400N 458236414523
1TR 0898
3TR 76343508408921492419604228368491228
10TR 9041456987
15TR 23198
30TR 67977
ĐB
487210
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/07/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/07/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
4 1 4,9,4,0
8,2 2 3,2,8
2,4 3
1,8,1 4 1,3,0
Chục Số Đơn vị
5 9
6
8,8,7 7 7
9,2,9 8 7,2,4,7
5,1 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 03/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T7
100N 37
200N 232
400N 016769375050
1TR 4459
3TR 51579770330556097480134384340185011
10TR 3855847182
15TR 25184
30TR 58244
ĐB
790463
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/07/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/07/2024  
Chục Số Đơn vị
5,6,8 0 1
0,1 1 1
3,8 2
3,6 3 7,2,7,3,8
8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0,9,8
6 7,0,3
3,6,3 7 9
3,5 8 0,2,4
5,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 26/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: K4T6
100N 66
200N 682
400N 448991108688
1TR 1714
3TR 63426541499635133036097935971005972
10TR 9125485022
15TR 84960
30TR 93771
ĐB
729950
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/06/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,6,5 0
5,7 1 0,4,0
8,7,2 2 6,2
9 3 6
1,5 4 9
Chục Số Đơn vị
5 1,4,0
6,2,3 6 6,0
7 2,1
8 8 2,9,8
8,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 19/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T6
100N 92
200N 514
400N 018642079089
1TR 4375
3TR 24767338772779068227220413847764770
10TR 4767979791
15TR 82405
30TR 78732
ĐB
549422
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 7,5
4,9 1 4
9,3,2 2 7,2
3 2
1 4 1
Chục Số Đơn vị
7,0 5
8 6 7
0,6,7,2,7 7 5,7,7,0,9
8 6,9
8,7 9 2,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 12/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T6
100N 28
200N 128
400N 237204452601
1TR 9039
3TR 23941316895377571899054451349623754
10TR 4844743406
15TR 07297
30TR 68269
ĐB
292199
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,6
0,4 1
7 2 8,8
3 9
5 4 5,1,5,7
Chục Số Đơn vị
4,7,4 5 4
9,0 6 9
4,9 7 2,5
2,2 8 9
3,8,9,6,9 9 9,6,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 05/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T6
100N 53
200N 891
400N 489687926640
1TR 1344
3TR 45444849738160677819043968788552139
10TR 5936315241
15TR 22842
30TR 42259
ĐB
415774
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 6
9,4 1 9
9,4 2
5,7,6 3 9
4,4,7 4 0,4,4,1,2
Chục Số Đơn vị
8 5 3,9
9,0,9 6 3
7 3,4
8 5
1,3,5 9 1,6,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 29/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K5T5
100N 99
200N 417
400N 150229949436
1TR 8247
3TR 56802696067375302719263036010255743
10TR 4320520585
15TR 54037
30TR 68739
ĐB
854302
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,2,6,3,2,5,2
1 7,9
0,0,0,0 2
5,0,4 3 6,7,9
9 4 7,3
Chục Số Đơn vị
0,8 5 3
3,0 6
1,4,3 7
8 5
9,1,3 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755