Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Quảng Trị - 29/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 69
250N 308
500N 339902241731
1TR 4433
2,5TR 78398448178228217502670400716376312
5TR 0878299723
10TR 13684
40TR 70033
ĐB
856748
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,2
3 1 7,2
8,0,1,8 2 4,3
3,6,2,3 3 1,3,3
2,8 4 0,8
Chục Số Đơn vị
5
6 9,3
1 7
0,9,4 8 2,2,4
6,9 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 22/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 35
250N 413
500N 639753779417
1TR 3370
2,5TR 23432921800171121227198995817534521
5TR 2712055471
10TR 65286
40TR 69386
ĐB
839446
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/02/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8,2 0
1,2,7 1 3,7,1
3 2 7,1,0
1 3 5,2
4 6
Chục Số Đơn vị
3,7 5
8,8,4 6
9,7,1,2 7 7,0,5,1
8 0,6,6
9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 15/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 73
250N 674
500N 551064435118
1TR 1845
2,5TR 73226740101870353271665892931036070
5TR 5804326611
10TR 49120
40TR 97325
ĐB
642858
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,1,7,2 0 3
7,1 1 0,8,0,0,1
2 6,0,5
7,4,0,4 3
7 4 3,5,3
Chục Số Đơn vị
4,2 5 8
2 6
7 3,4,1,0
1,5 8 9
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 08/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 09
250N 710
500N 448183999488
1TR 5227
2,5TR 98156031197430846547785346671559416
5TR 5190979610
10TR 63604
40TR 21935
ĐB
385355
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 9,8,9,4
8 1 0,9,5,6,0
2 7
3 4,5
3,0 4 7
Chục Số Đơn vị
1,3,5 5 6,5
5,1 6
2,4 7
8,0 8 1,8
0,9,1,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 01/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 25
250N 482
500N 037385875242
1TR 0628
2,5TR 15040557821535581048356901544164307
5TR 5339442111
10TR 12754
40TR 60228
ĐB
185911
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7
4,1,1 1 1,1
8,4,8 2 5,8,8
7 3
9,5 4 2,0,8,1
Chục Số Đơn vị
2,5 5 5,4
6
8,0 7 3
2,4,2 8 2,7,2
9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 25/01/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 88
250N 099
500N 680730062244
1TR 6085
2,5TR 15237207292737082598285274057335182
5TR 6621154763
10TR 97573
40TR 98246
ĐB
437580
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/01/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/01/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 7,6
1 1 1
8 2 9,7
7,6,7 3 7
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
8 5
0,4 6 3
0,3,2 7 0,3,3
8,9 8 8,5,2,0
9,2 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 18/01/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 48
250N 775
500N 625371794205
1TR 5219
2,5TR 60391210345003600338827798670078719
5TR 0101336343
10TR 86727
40TR 37277
ĐB
384727
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/01/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,0
9 1 9,9,3
2 7,7
5,1,4 3 4,6,8
3 4 8,3
Chục Số Đơn vị
7,0 5 3
3 6
2,7,2 7 5,9,9,7
4,3 8
7,1,7,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755