Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Quảng Trị - 28/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 33
250N 502
500N 396555774388
1TR 4547
2,5TR 86868455087347313638850749066641477
5TR 0047794856
10TR 93710
40TR 08080
ĐB
900167
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 2,8
1 0
0 2
3,7 3 3,8
7 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5 6
6,5 6 5,8,6,7
7,4,7,7,6 7 7,3,4,7,7
8,6,0,3 8 8,0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 21/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 37
250N 857
500N 921129080443
1TR 8469
2,5TR 40871838066719429760787753692526560
5TR 1857210979
10TR 52655
40TR 54207
ĐB
129129
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 8,6,7
1,7 1 1
7 2 5,9
4 3 7
9 4 3
Chục Số Đơn vị
7,2,5 5 7,5
0 6 9,0,0
3,5,0 7 1,5,2,9
0 8
6,7,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 14/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 34
250N 438
500N 493824887733
1TR 9846
2,5TR 37933181958390514595117306568049057
5TR 5030710258
10TR 32011
40TR 29043
ĐB
596178
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 5,7
1 1 1
2
3,3,4 3 4,8,8,3,3,0
3 4 6,3
Chục Số Đơn vị
9,0,9 5 7,8
4 6
5,0 7 8
3,3,8,5,7 8 8,0
9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 07/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 49
250N 674
500N 272808431778
1TR 7713
2,5TR 59174276795932941437620574648144839
5TR 3164914663
10TR 11338
40TR 88523
ĐB
868014
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0
8 1 3,4
2 8,9,3
4,1,6,2 3 7,9,8
7,7,1 4 9,3,9
Chục Số Đơn vị
5 7
6 3
3,5 7 4,8,4,9
2,7,3 8 1
4,7,2,3,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 29/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 69
250N 308
500N 339902241731
1TR 4433
2,5TR 78398448178228217502670400716376312
5TR 0878299723
10TR 13684
40TR 70033
ĐB
856748
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,2
3 1 7,2
8,0,1,8 2 4,3
3,6,2,3 3 1,3,3
2,8 4 0,8
Chục Số Đơn vị
5
6 9,3
1 7
0,9,4 8 2,2,4
6,9 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 22/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 35
250N 413
500N 639753779417
1TR 3370
2,5TR 23432921800171121227198995817534521
5TR 2712055471
10TR 65286
40TR 69386
ĐB
839446
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/02/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8,2 0
1,2,7 1 3,7,1
3 2 7,1,0
1 3 5,2
4 6
Chục Số Đơn vị
3,7 5
8,8,4 6
9,7,1,2 7 7,0,5,1
8 0,6,6
9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 15/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 73
250N 674
500N 551064435118
1TR 1845
2,5TR 73226740101870353271665892931036070
5TR 5804326611
10TR 49120
40TR 97325
ĐB
642858
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,1,7,2 0 3
7,1 1 0,8,0,0,1
2 6,0,5
7,4,0,4 3
7 4 3,5,3
Chục Số Đơn vị
4,2 5 8
2 6
7 3,4,1,0
1,5 8 9
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755