Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Trị - 25/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 36
250N 395
500N 316095342448
1TR 1084
2,5TR 15111195216175038811667246463141273
5TR 2067585555
10TR 15796
40TR 88251
ĐB
396689
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
1,2,1,3,5 1 1,1
2 1,4
7 3 6,4,1
3,8,2 4 8
Chục Số Đơn vị
9,7,5 5 0,5,1
3,9 6 0
7 3,5
4 8 4,9
8 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 18/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 82
250N 797
500N 820511266550
1TR 4218
2,5TR 41819693061692383583982833441328544
5TR 3294416749
10TR 74869
40TR 22277
ĐB
232371
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,6
7 1 8,9,3
8 2 6,3
2,8,8,1 3
4,4 4 4,4,9
Chục Số Đơn vị
0 5 0
2,0 6 9
9,7 7 7,1
1 8 2,3,3
1,4,6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 11/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 53
250N 256
500N 520200728465
1TR 1018
2,5TR 95846413504495602509474885685256256
5TR 6227714769
10TR 75791
40TR 93532
ĐB
233338
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,9
9 1 8
0,7,5,3 2
5 3 2,8
4 6
Chục Số Đơn vị
6 5 3,6,0,6,2,6
5,4,5,5 6 5,9
7 7 2,7
1,8,3 8 8
0,6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 04/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 50
250N 913
500N 381428419219
1TR 9038
2,5TR 53868174542763694912568407796279697
5TR 0113286264
10TR 66600
40TR 18033
ĐB
812358
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4,0 0 0
4 1 3,4,9,2
1,6,3 2
1,3 3 8,6,2,3
1,5,6 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5 0,4,8
3 6 8,2,4
9 7
3,6,5 8
1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 27/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 47
250N 469
500N 516969218267
1TR 9756
2,5TR 66109926209746193223662173182788175
5TR 4107591124
10TR 60474
40TR 87556
ĐB
777347
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
2,6 1 7
2 1,0,3,7,4
2 3
2,7 4 7,7
Chục Số Đơn vị
7,7 5 6,6
5,5 6 9,9,7,1
4,6,1,2,4 7 5,5,4
8
6,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 20/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 17
250N 444
500N 374115972250
1TR 6936
2,5TR 18807677943382032749430482633160509
5TR 6638823320
10TR 14136
40TR 14839
ĐB
827283
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,2,2 0 7,9
4,3 1 7
2 0,0
8 3 6,1,6,9
4,9 4 4,1,9,8
Chục Số Đơn vị
5 0
3,3 6
1,9,0 7
4,8 8 8,3
4,0,3 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 13/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 05
250N 038
500N 056357590565
1TR 0604
2,5TR 93855239478116723254609615086520895
5TR 7964309007
10TR 93423
40TR 09018
ĐB
665013
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,4,7
6 1 8,3
2 3
6,4,2,1 3 8
0,5 4 7,3
Chục Số Đơn vị
0,6,5,6,9 5 9,5,4
6 3,5,7,1,5
4,6,0 7
3,1 8
5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755