Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Trị - 24/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 73
250N 655
500N 308910199155
1TR 7440
2,5TR 57329402764079436720029225530651740
5TR 1606860760
10TR 35394
40TR 79879
ĐB
428887
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2,4,6 0 6
1 9
2 2 9,0,2
7 3
9,9 4 0,0
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,5
7,0 6 8,0
8 7 3,6,9
6 8 9,7
8,1,2,7 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 17/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 32
250N 764
500N 347506173944
1TR 8341
2,5TR 22623430664837086148967385824244399
5TR 4161184934
10TR 05938
40TR 05532
ĐB
708171
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
4,1,7 1 7,1
3,4,3 2 3
2 3 2,8,4,8,2
6,4,3 4 4,1,8,2
Chục Số Đơn vị
7 5
6 6 4,6
1 7 5,0,1
4,3,3 8
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 10/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 31
250N 762
500N 266820410756
1TR 0197
2,5TR 84995985731146437066798943335215672
5TR 1756168011
10TR 40699
40TR 45504
ĐB
369775
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
3,4,6,1 1 1
6,5,7 2
7 3 1
6,9,0 4 1
Chục Số Đơn vị
9,7 5 6,2
5,6 6 2,8,4,6,1
9 7 3,2,5
6 8
9 9 7,5,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 03/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 64
250N 572
500N 491512579073
1TR 9310
2,5TR 20320942357197197593266780690292679
5TR 1663093889
10TR 73356
40TR 24933
ĐB
169790
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,3,9 0 2
7 1 5,0
7,0 2 0
7,9,3 3 5,0,3
6 4
Chục Số Đơn vị
1,3 5 7,6
5 6 4
5 7 2,3,1,8,9
7 8 9
7,8 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 27/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 51
250N 083
500N 471315459088
1TR 4866
2,5TR 86449077057421526728886666632861477
5TR 9305026460
10TR 07322
40TR 14495
ĐB
321375
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 5
5 1 3,5
2 2 8,8,2
8,1 3
4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,0,1,9,7 5 1,0
6,6 6 6,6,0
7 7 7,5
8,2,2 8 3,8
4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 20/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 27
250N 383
500N 279865179020
1TR 2070
2,5TR 07698941276607027900056332867522168
5TR 3732269833
10TR 51366
40TR 99686
ĐB
639029
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/10/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/10/2022  
Chục Số Đơn vị
2,7,7,0 0 0
1 7
2 2 7,0,7,2,9
8,3,3 3 3,3
4
Chục Số Đơn vị
7 5
6,8 6 8,6
2,1,2 7 0,0,5
9,9,6 8 3,6
2 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 13/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 05
250N 432
500N 937318881681
1TR 7555
2,5TR 44188540741145346384881772776715606
5TR 3436226613
10TR 43681
40TR 82369
ĐB
798484
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/10/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,6
8,8 1 3
3,6 2
7,5,1 3 2
7,8,8 4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 5,3
0 6 7,2,9
7,6 7 3,4,7
8,8 8 8,1,8,4,1,4
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755