Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/02/2024

Kết quả xổ số Quảng Trị - 22/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 16
250N 860
500N 813442913920
1TR 7663
2,5TR 65693433074203749748096392433909348
5TR 7867528914
10TR 06140
40TR 05518
ĐB
671066
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,4 0 7
9 1 6,4,8
2 0
6,9 3 4,7,9,9
3,1 4 8,8,0
Chục Số Đơn vị
7 5
1,6 6 0,3,6
0,3 7 5
4,4,1 8
3,3 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 15/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 56
250N 045
500N 126763103489
1TR 2314
2,5TR 44289802270846265289439254886360052
5TR 9688384651
10TR 13770
40TR 68256
ĐB
325861
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,7 0
5,6 1 0,4
6,5 2 7,5
6,8 3
1 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2 5 6,2,1,6
5,5 6 7,2,3,1
6,2 7 0
8 9,9,9,3
8,8,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 08/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 54
250N 694
500N 771752777384
1TR 3668
2,5TR 35066611555407070488334462113634206
5TR 1385534703
10TR 45237
40TR 20796
ĐB
510576
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,3
1 7
2
0 3 6,7
5,9,8 4 6
Chục Số Đơn vị
5,5 5 4,5,5
6,4,3,0,9,7 6 8,6
1,7,3 7 7,0,6
6,8 8 4,8
9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 01/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 59
250N 898
500N 460536262287
1TR 4018
2,5TR 92728358268473879249065396585756742
5TR 8974619847
10TR 83040
40TR 43363
ĐB
078520
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 5
1 8
4 2 6,8,6,0
6 3 8,9
4 9,2,6,7,0
Chục Số Đơn vị
0 5 9,7
2,2,4 6 3
8,5,4 7
9,1,2,3 8 7
5,4,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 25/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 53
250N 762
500N 719268485836
1TR 2640
2,5TR 09951847510106003907071815666402929
5TR 3013440029
10TR 06955
40TR 44385
ĐB
992119
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 7
5,5,8 1 9
6,9 2 9,9
5 3 6,4
6,3 4 8,0
Chục Số Đơn vị
5,8 5 3,1,1,5
3 6 2,0,4
0 7
4 8 1,5
2,2,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 18/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 54
250N 190
500N 451494785236
1TR 1470
2,5TR 73408379859415609692208164490850244
5TR 9948249161
10TR 27502
40TR 73237
ĐB
461392
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 8,8,2
6 1 4,6
9,8,0,9 2
3 6,7
5,1,4 4 4
Chục Số Đơn vị
8 5 4,6
3,5,1 6 1
3 7 8,0
7,0,0 8 5,2
9 0,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 11/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 76
250N 366
500N 733566482784
1TR 6493
2,5TR 27311741307544559274646218809555505
5TR 7156408374
10TR 41668
40TR 16183
ĐB
244044
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
1,2 1 1
2 1
9,8 3 5,0
8,7,6,7,4 4 8,5,4
Chục Số Đơn vị
3,4,9,0 5
7,6 6 6,4,8
7 6,4,4
4,6 8 4,3
9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755