Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Quảng Trị - 16/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 45
250N 890
500N 318950315226
1TR 9114
2,5TR 91215684954886542042575593005404700
5TR 5029008390
10TR 51633
40TR 51515
ĐB
572986
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,0,9,9 0 0
3 1 4,5,5
4 2 6
3 3 1,3
1,5 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,1,9,6,1 5 9,4
2,8 6 5
7
8 9,6
8,5 9 0,5,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 09/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 06
250N 158
500N 445177437619
1TR 6141
2,5TR 44809824637432370948271868268379424
5TR 6652272318
10TR 96660
40TR 66170
ĐB
454443
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 6,9
5,4 1 9,8
2 2 3,4,2
4,6,2,8,4 3
2 4 3,1,8,3
Chục Số Đơn vị
5 8,1
0,8 6 3,0
7 0
5,4,1 8 6,3
1,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 02/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 00
250N 703
500N 543283061755
1TR 7464
2,5TR 51737338843891223985082491785639989
5TR 2595758097
10TR 12983
40TR 95261
ĐB
796166
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,3,6
6 1 2
3,1 2
0,8 3 2,7
6,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5,6,7
0,5,6 6 4,1,6
3,5,9 7
8 4,5,9,3
4,8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 26/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 77
250N 339
500N 592413775878
1TR 7526
2,5TR 31493482754968293197051242774906103
5TR 3247695108
10TR 97710
40TR 95383
ĐB
455147
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,8
1 0
8 2 4,6,4
9,0,8 3 9
2,2 4 9,7
Chục Số Đơn vị
7 5
2,7 6
7,7,9,4 7 7,7,8,5,6
7,0 8 2,3
3,4 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 19/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 67
250N 728
500N 233825732008
1TR 6727
2,5TR 90791641474411468300840205717966617
5TR 3452159272
10TR 17313
40TR 02469
ĐB
509098
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 8,0
9,2 1 4,7,3
7 2 8,7,0,1
7,1 3 8
1 4 7
Chục Số Đơn vị
5
6 7,9
6,2,4,1 7 3,9,2
2,3,0,9 8
7,6 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 12/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 28
250N 246
500N 909159384574
1TR 9516
2,5TR 35580960799503827155651330639281845
5TR 0239668298
10TR 78005
40TR 07191
ĐB
123573
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
9,9 1 6
9 2 8
3,7 3 8,8,3
7 4 6,5
Chục Số Đơn vị
5,4,0 5 5
4,1,9 6
7 4,9,3
2,3,3,9 8 0
7 9 1,2,6,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 05/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 77
250N 994
500N 643721323758
1TR 5897
2,5TR 22809075700568350346223638874304362
5TR 4554571016
10TR 72421
40TR 94243
ĐB
921538
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
2 1 6
3,6 2 1
8,6,4,4 3 7,2,8
9 4 6,3,5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 8
4,1 6 3,2
7,3,9 7 7,0
5,3 8 3
0 9 4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755