Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Quảng Trị - 11/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 76
250N 366
500N 733566482784
1TR 6493
2,5TR 27311741307544559274646218809555505
5TR 7156408374
10TR 41668
40TR 16183
ĐB
244044
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
1,2 1 1
2 1
9,8 3 5,0
8,7,6,7,4 4 8,5,4
Chục Số Đơn vị
3,4,9,0 5
7,6 6 6,4,8
7 6,4,4
4,6 8 4,3
9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 04/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 29
250N 871
500N 095498434116
1TR 6384
2,5TR 03065488887276664891075547679026569
5TR 5355523787
10TR 05558
40TR 88144
ĐB
726237
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,9 1 6
2 9
4 3 7
5,8,5,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
6,5 5 4,4,5,8
1,6 6 5,6,9
8,3 7 1
8,5 8 4,8,7
2,6 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 28/07/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 51
250N 337
500N 289118717901
1TR 2270
2,5TR 41354935077300305264431632418783083
5TR 1180645102
10TR 77233
40TR 27620
ĐB
715956
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 1,7,3,6,2
5,9,7,0 1
0 2 0
0,6,8,3 3 7,3
5,6 4
Chục Số Đơn vị
5 1,4,6
0,5 6 4,3
3,0,8 7 1,0
8 7,3
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 21/07/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 74
250N 960
500N 918359320993
1TR 1645
2,5TR 92422428211166657203518731751387325
5TR 7099782346
10TR 62461
40TR 50129
ĐB
563540
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 3
2,6 1 3
3,2 2 2,1,5,9
8,9,0,7,1 3 2
7 4 5,6,0
Chục Số Đơn vị
4,2 5
6,4 6 0,6,1
9 7 4,3
8 3
2 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 14/07/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 11
250N 607
500N 269300450415
1TR 1743
2,5TR 51155834680640291202813044844200107
5TR 7023922520
10TR 80309
40TR 02445
ĐB
496218
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,2,2,4,7,9
1 1 1,5,8
0,0,4 2 0
9,4 3 9
0 4 5,3,2,5
Chục Số Đơn vị
4,1,5,4 5 5
6 8
0,0 7
6,1 8
3,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 07/07/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 59
250N 802
500N 417109802607
1TR 8067
2,5TR 47754180570275081105979733461955346
5TR 6516635945
10TR 13751
40TR 38328
ĐB
668234
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 2,7,5
7,5 1 9
0 2 8
7 3 4
5,3 4 6,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 9,4,7,0,1
4,6 6 7,6
0,6,5 7 1,3
2 8 0
5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 30/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 01
250N 252
500N 210316604527
1TR 9724
2,5TR 10424099316461187297853912833496927
5TR 0951787308
10TR 49869
40TR 06694
ĐB
667576
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,3,8
0,3,1,9 1 1,7
5 2 7,4,4,7
0 3 1,4
2,2,3,9 4
Chục Số Đơn vị
5 2
7 6 0,9
2,9,2,1 7 6
0 8
6 9 7,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755