Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 31/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 06089870
G.Sáu 340709936
G.Năm 587256135111022292991476
G.Tư 2594214132251854
G.Ba 791141310779397077727305325712
G.Nhì 6286395065
G.Nhất 84582
ĐB
39267
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 6,8,9,7
1,4 1 3,1,4,2
7,2,7,1,8 2 2,5
1,5,6 3 6
9,5,1 4 0,1
Chục Số Đơn vị
2,6 5 4,3
0,3,7 6 3,5,7
0,9,6 7 0,2,6,2
0,9 8 2
0,9 9 8,9,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 24/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 09295916
G.Sáu 908426722
G.Năm 965558877722287665403629
G.Tư 2559055727185845
G.Ba 831989407376943752834251884151
G.Nhì 7723216765
G.Nhất 78862
ĐB
91388
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,8
5 1 6,8,8
2,2,3,6 2 9,6,2,2,9
7,4,8 3 2
4 0,5,3
Chục Số Đơn vị
5,4,6 5 9,5,9,7,1
1,2,7 6 5,2
8,5 7 6,3
0,1,9,1,8 8 7,3,8
0,2,5,2,5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 67060791
G.Sáu 707310747
G.Năm 579383712703898350473767
G.Tư 5076552538883630
G.Ba 647643783738294866565578007378
G.Nhì 2699544394
G.Nhất 93617
ĐB
70876
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,3,8 0 6,7,7,3
9,7 1 0,7
2 5
9,0,8 3 0,7
6,9,9 4 7,7
Chục Số Đơn vị
2,9 5 6
0,7,5,7 6 7,7,4
6,0,0,4,4,6,3,1 7 1,6,8,6
8,7 8 3,8,0
9 1,3,4,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 10/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 93922719
G.Sáu 604563431
G.Năm 534948659875962322137340
G.Tư 9277482206963467
G.Ba 768613867996018065785362581976
G.Nhì 0695597174
G.Nhất 59398
ĐB
84521
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
3,6,2 1 9,3,8
9,2 2 7,3,2,5,1
9,6,2,1 3 1
0,7 4 9,0
Chục Số Đơn vị
6,7,2,5 5 5
9,7 6 3,5,7,1
2,7,6 7 5,7,9,8,6,4
1,7,9 8
1,4,7 9 3,2,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 03/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 32475653
G.Sáu 773025899
G.Năm 583008002419505739284018
G.Tư 1239830506463939
G.Ba 364237816358672873559477355715
G.Nhì 5720024205
G.Nhất 36657
ĐB
34556
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,0,0 0 0,5,0,5
1 9,8,5
3,7 2 5,8,3
5,7,2,6,7 3 2,0,9,9
4 7,6
Chục Số Đơn vị
2,0,5,1,0 5 6,3,7,5,7,6
5,4,5 6 3
4,5,5 7 3,2,3
2,1 8
9,1,3,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 26/09/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 34778481
G.Sáu 003883109
G.Năm 110098356748345258169380
G.Tư 9605817486953932
G.Ba 199638659404650579035110334001
G.Nhì 9224885832
G.Nhất 33099
ĐB
45236
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/09/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8,5 0 3,9,0,5,3,3,1
8,0 1 6
5,3,3 2
0,8,6,0,0 3 4,5,2,2,6
3,8,7,9 4 8,8
Chục Số Đơn vị
3,0,9 5 2,0
1,3 6 3
7 7 7,4
4,4 8 4,1,3,0
0,9 9 5,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 19/09/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 41288540
G.Sáu 212766598
G.Năm 194270553612478051383630
G.Tư 8894561531655278
G.Ba 415718904212852474560081862562
G.Nhì 9507245895
G.Nhất 75781
ĐB
50925
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/09/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,8,3 0
4,7,8 1 2,2,5,8
1,4,1,4,5,6,7 2 8,5
3 8,0
9 4 1,0,2,2
Chục Số Đơn vị
8,5,1,6,9,2 5 5,2,6
6,5 6 6,5,2
7 8,1,2
2,9,3,7,1 8 5,0,1
9 8,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755