Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 30/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 96603721
G.Sáu 287387650
G.Năm 718501309462295101041993
G.Tư 7861981873710560
G.Ba 578403964693650764078050027833
G.Nhì 3586893065
G.Nhất 15037
ĐB
20765
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5,3,6,4,5,0 0 4,7,0
2,5,6,7 1 8
6 2 1
9,3 3 7,0,3,7
0 4 0,6
Chục Số Đơn vị
8,6,6 5 0,1,0
9,4 6 0,2,1,0,8,5,5
3,8,8,0,3 7 1
1,6 8 7,7,5
9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 23/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 61271744
G.Sáu 882890258
G.Năm 485186915830730162303908
G.Tư 0740690759578967
G.Ba 191951421652782533479281999789
G.Nhì 4359056621
G.Nhất 02366
ĐB
95972
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3,3,4,9 0 1,8,7
6,5,9,0,2 1 7,6,9
8,8,7 2 7,1
3 0,0
4 4 4,0,7
Chục Số Đơn vị
9 5 8,1,7
1,6 6 1,7,6
2,1,0,5,6,4 7 2
5,0 8 2,2,9
1,8 9 0,1,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 16/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 63378249
G.Sáu 208378741
G.Năm 565850311982951406517630
G.Tư 6799187090945813
G.Ba 087412253953479893024513893780
G.Nhì 7839219184
G.Nhất 78859
ĐB
19031
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7,8 0 8,2
4,3,5,4,3 1 4,3
8,8,0,9 2
6,1 3 7,1,0,9,8,1
1,9,8 4 9,1,1
Chục Số Đơn vị
5 8,1,9
6 3
3 7 8,0,9
0,7,5,3 8 2,2,0,4
4,9,3,7,5 9 9,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 09/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 30256414
G.Sáu 921554160
G.Năm 276711429742932712267965
G.Tư 5523147179789994
G.Ba 962083148886067221833785954970
G.Nhì 7075246168
G.Nhất 87138
ĐB
58546
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 09/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 09/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,6,7 0 8
2,7 1 4
4,4,5 2 5,1,7,6,3
2,8 3 0,8
6,1,5,9 4 2,2,6
Chục Số Đơn vị
2,6 5 4,9,2
2,4 6 4,0,7,5,7,8
6,2,6 7 1,8,0
7,0,8,6,3 8 8,3
5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 02/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 70615202
G.Sáu 473470221
G.Năm 164461087298408648186593
G.Tư 2066198179885669
G.Ba 651777743046157488081276042502
G.Nhì 4200820843
G.Nhất 40456
ĐB
00865
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 02/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 02/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7,3,6 0 2,8,8,2,8
6,2,8 1 8
5,0,0 2 1
7,9,4 3 0
4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
6 5 2,7,6
8,6,5 6 1,6,9,0,5
7,5 7 0,3,0,7
0,9,1,8,0,0 8 6,1,8
6 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 25/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 06582566
G.Sáu 711370029
G.Năm 630672354898421746559170
G.Tư 6550634268381286
G.Ba 440274998153615121576597310644
G.Nhì 4092991988
G.Nhất 95809
ĐB
85483
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7,5 0 6,6,9
1,8 1 1,7,5
4 2 5,9,7,9
7,8 3 5,8
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
2,3,5,1 5 8,5,0,7
0,6,0,8 6 6
1,2,5 7 0,0,3
5,9,3,8 8 6,1,8,3
2,2,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 18/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 02446934
G.Sáu 474516418
G.Năm 918687174444344059277853
G.Tư 4825200166750958
G.Ba 314402153247030215634663313680
G.Nhì 0375925581
G.Nhất 24615
ĐB
71661
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 18/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 18/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4,4,3,8 0 2,1
0,8,6 1 6,8,7,5
0,3 2 7,5
5,6,3 3 4,2,0,3
4,3,7,4 4 4,4,0,0
Chục Số Đơn vị
2,7,1 5 3,8,9
1,8 6 9,3,1
1,2 7 4,5
1,5 8 6,0,1
6,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755