Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 25/2/2023
Thứ Bảy
Loại vé:
100N  
250N  
500N  
1TR  
2,5TR  
5TR  
10TR  
40TR  
ĐB
 
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/2/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/2/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 18/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 84
250N 623
500N 191149774392
1TR 9077
2,5TR 01383632087214119857071905581013144
5TR 1831256346
10TR 76850
40TR 78767
ĐB
445802
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1,5 0 8,2
1,4 1 1,0,2
9,1,0 2 3
2,8 3
8,4 4 1,4,6
Chục Số Đơn vị
5 7,0
4 6 7
7,7,5,6 7 7,7
0 8 4,3
9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 11/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 26
250N 667
500N 878526566557
1TR 5504
2,5TR 38678964382516512145376691574477598
5TR 3057842522
10TR 64694
40TR 76576
ĐB
593769
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
1
2 2 6,2
3 8
0,4,9 4 5,4
Chục Số Đơn vị
8,6,4 5 6,7
2,5,7 6 7,5,9,9
6,5 7 8,8,6
7,3,9,7 8 5
6,6 9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 04/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 21
250N 634
500N 881345853252
1TR 9442
2,5TR 74614521239844875930455244284838686
5TR 8148801536
10TR 05204
40TR 79727
ĐB
127946
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
2 1 3,4
5,4 2 1,3,4,7
1,2 3 4,0,6
3,1,2,0 4 2,8,8,6
Chục Số Đơn vị
8 5 2
8,3,4 6
2 7
4,4,8 8 5,6,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 28/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 76
250N 545
500N 571262111880
1TR 8120
2,5TR 80986167071018841817341860673890700
5TR 4877116461
10TR 32823
40TR 88376
ĐB
415615
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,2,0 0 7,0
1,7,6 1 2,1,7,5
1 2 0,3
2 3 8
4 5
Chục Số Đơn vị
4,1 5
7,8,8,7 6 1
0,1 7 6,1,6
8,3 8 0,6,8,6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 21/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 78
250N 504
500N 788639903227
1TR 0165
2,5TR 33783832711685238026488838727589158
5TR 4675349698
10TR 46729
40TR 71403
ĐB
264606
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,3,6
7 1
5 2 7,6,9
8,8,5,0 3
0 4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 2,8,3
8,2,0 6 5
2 7 8,1,5
7,5,9 8 6,3,3
2 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 14/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 26
250N 622
500N 068889575245
1TR 5778
2,5TR 76618221191212126824920423318950076
5TR 0689737701
10TR 33955
40TR 85638
ĐB
955137
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1
2,0 1 8,9
2,4 2 6,2,1,4
3 8,7
2 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,5 5 7,5
2,7 6
5,9,3 7 8,6
8,7,1,3 8 8,9
1,8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755