Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 20/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 76
250N 567
500N 483471284367
1TR 6833
2,5TR 95504051960619231570946549825126004
5TR 4792842735
10TR 02873
40TR 35946
ĐB
022733
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,4
5 1
9 2 8,8
3,7,3 3 4,3,5,3
3,0,5,0 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 4,1
7,9,4 6 7,7
6,6 7 6,0,3
2,2 8
9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 13/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 33
250N 543
500N 925868183554
1TR 7260
2,5TR 49290291747409300065256497657919559
5TR 0705077694
10TR 68854
40TR 45983
ĐB
091461
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,9,5 0
6 1 8
2
3,4,9,8 3 3
5,7,9,5 4 3,9
Chục Số Đơn vị
6 5 8,4,9,0,4
6 0,5,1
7 4,9
5,1 8 3
4,7,5 9 0,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 06/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 38
250N 321
500N 011893560935
1TR 2391
2,5TR 36960723367587307260847501767480805
5TR 0980553094
10TR 15101
40TR 61401
ĐB
181411
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 5,5,1,1
2,9,0,0,1 1 8,1
2 1
7 3 8,5,6
7,9 4
Chục Số Đơn vị
3,0,0 5 6,0
5,3 6 0,0
7 3,4
3,1 8
9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 30/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 08
250N 857
500N 686054793111
1TR 9758
2,5TR 50640049748275037466384070405459383
5TR 7857067408
10TR 40721
40TR 27290
ĐB
660752
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4,5,7,9 0 8,7,8
1,2 1 1
5 2 1
8 3
7,5 4 0
Chục Số Đơn vị
5 7,8,0,4,2
6 6 0,6
5,0 7 9,4,0
0,5,0 8 3
7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 23/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 30
250N 593
500N 316858673601
1TR 6034
2,5TR 46948639053657757141644405639072249
5TR 2379192839
10TR 80156
40TR 51220
ĐB
805911
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4,9,2 0 1,5
0,4,9,1 1 1
2 0
9 3 0,4,9
3 4 8,1,0,9
Chục Số Đơn vị
0 5 6
5 6 8,7
6,7 7 7
6,4 8
4,3 9 3,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 16/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 03
250N 170
500N 122316686186
1TR 4989
2,5TR 44038768027592739312139219023305007
5TR 9990692117
10TR 60514
40TR 76682
ĐB
483597
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/03/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,2,7,6
2 1 2,7,4
0,1,8 2 3,7,1
0,2,3 3 8,3
1 4
Chục Số Đơn vị
5
8,0 6 8
2,0,1,9 7 0
6,3 8 6,9,2
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 09/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 18
250N 143
500N 321626212292
1TR 7731
2,5TR 68312867173633671929266202852079410
5TR 2728929862
10TR 30977
40TR 19672
ĐB
695725
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,2,1 0
2,3 1 8,6,2,7,0
9,1,6,7 2 1,9,0,0,5
4 3 1,6
4 3
Chục Số Đơn vị
2 5
1,3 6 2
1,7 7 7,2
1 8 9
2,8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755