Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 15/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 51
250N 014
500N 250137423088
1TR 2372
2,5TR 58149972123506277664770635859487074
5TR 5163522879
10TR 12928
40TR 49302
ĐB
588522
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,2
5,0 1 4,2
4,7,1,6,0,2 2 8,2
6 3 5
1,6,9,7 4 2,9
Chục Số Đơn vị
3 5 1
6 2,4,3
7 2,4,9
8,2 8 8
4,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 08/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 93
250N 023
500N 546062418709
1TR 1406
2,5TR 52235920214347872889202335006103514
5TR 2641989362
10TR 07605
40TR 69134
ĐB
976944
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,6,5
4,2,6 1 4,9
6 2 3,1
9,2,3 3 5,3,4
1,3,4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
3,0 5
0 6 0,1,2
7 8
7 8 9
0,8,1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 01/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 57
250N 181
500N 173452596242
1TR 0007
2,5TR 32703093131883883042659393261402598
5TR 8675916590
10TR 78593
40TR 39098
ĐB
782998
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,3
8 1 3,4
4,4 2
0,1,9 3 4,8,9
3,1 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 7,9,9
6
5,0 7
3,9,9,9 8 1
5,3,5 9 8,0,3,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 25/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 99
250N 091
500N 803715496704
1TR 5345
2,5TR 23488989135117413360040731485952847
5TR 7154862892
10TR 44178
40TR 37278
ĐB
743279
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 4
9 1 3
9 2
1,7 3 7
0,7 4 9,5,7,8
Chục Số Đơn vị
4 5 9
6 0
3,4 7 4,3,8,8,9
8,4,7,7 8 8
9,4,5,7 9 9,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 18/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 93
250N 806
500N 140927703883
1TR 6092
2,5TR 14292125431796266320338467344978514
5TR 8928689601
10TR 92897
40TR 15772
ĐB
613514
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 6,9,1
0 1 4,4
9,9,6,7 2 0
9,8,4 3
1,1 4 3,6,9
Chục Số Đơn vị
5
0,4,8 6 2
9 7 0,2
8 3,6
0,4 9 3,2,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 11/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 05
250N 391
500N 222272604696
1TR 9885
2,5TR 42129243566324718468060361661355754
5TR 3178770402
10TR 33375
40TR 02078
ĐB
995138
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,2
9 1 3
2,0 2 2,9
1 3 6,8
5 4 7
Chục Số Đơn vị
0,8,7 5 6,4
9,5,3 6 0,8
4,8 7 5,8
6,7,3 8 5,7
2 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 04/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 14
250N 416
500N 906536625288
1TR 8108
2,5TR 30762413361312308472551928166090017
5TR 5359345642
10TR 51996
40TR 86364
ĐB
335201
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,1
0 1 4,6,7
6,6,7,9,4 2 3
2,9 3 6
1,6 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5
1,3,9 6 5,2,2,0,4
1 7 2
8,0 8 8
9 2,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755