Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 13/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 50
250N 201
500N 730410832551
1TR 3151
2,5TR 33783133244582571433706833625514542
5TR 9222070371
10TR 02983
40TR 83385
ĐB
821966
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/01/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/01/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 1,4
0,5,5,7 1
4 2 4,5,0
8,8,3,8,8 3 3
0,2 4 2
Chục Số Đơn vị
2,5,8 5 0,1,1,5
6 6 6
7 1
8 3,3,3,3,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 06/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 03
250N 186
500N 627878716414
1TR 2486
2,5TR 75893758483625664705345833802749681
5TR 8105989051
10TR 55673
40TR 21487
ĐB
024048
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/01/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3,5
7,8,5 1 4
2 7
0,9,8,7 3
1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
0 5 6,9,1
8,8,5 6
2,8 7 8,1,3
7,4,4 8 6,6,3,1,7
5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 30/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé:
100N  
250N  
500N  
1TR  
2,5TR  
5TR  
10TR  
40TR  
ĐB
 
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/12/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 23/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé:
100N  
250N  
500N  
1TR  
2,5TR  
5TR  
10TR  
40TR  
ĐB
 
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/12/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 16/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé:
100N  
250N  
500N  
1TR  
2,5TR  
5TR  
10TR  
40TR  
ĐB
 
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/12/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 09/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé:
100N  
250N  
500N  
1TR  
2,5TR  
5TR  
10TR  
40TR  
ĐB
 
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/12/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 02/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé:
100N  
250N  
500N  
1TR  
2,5TR  
5TR  
10TR  
40TR  
ĐB
 
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/12/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755