Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 09/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 18
250N 143
500N 321626212292
1TR 7731
2,5TR 68312867173633671929266202852079410
5TR 2728929862
10TR 30977
40TR 19672
ĐB
695725
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,2,1 0
2,3 1 8,6,2,7,0
9,1,6,7 2 1,9,0,0,5
4 3 1,6
4 3
Chục Số Đơn vị
2 5
1,3 6 2
1,7 7 7,2
1 8 9
2,8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 02/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 06
250N 394
500N 185657815708
1TR 2764
2,5TR 07644004636037252340025275723768164
5TR 4904615194
10TR 04352
40TR 81455
ĐB
049669
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,8
8 1
7,5 2 7
6 3 7
9,6,4,6,9 4 4,0,6
Chục Số Đơn vị
5 5 6,2,5
0,5,4 6 4,3,4,9
2,3 7 2
0 8 1
6 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 24/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 30
250N 555
500N 458204857876
1TR 3276
2,5TR 21646181750585482982465177537979204
5TR 5229121907
10TR 23984
40TR 41327
ĐB
685811
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 24/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 24/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,7
9,1 1 7,1
8,8 2 7
3 0
5,0,8 4 6
Chục Số Đơn vị
5,8,7 5 5,4
7,7,4 6
1,0,2 7 6,6,5,9
8 2,5,2,4
7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 17/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 04
250N 214
500N 288414494505
1TR 6185
2,5TR 58810831014301332170926031954978264
5TR 6698664467
10TR 77794
40TR 99093
ĐB
454548
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 4,5,1,3
0 1 4,0,3
2
1,0,9 3
0,1,8,6,9 4 9,9,8
Chục Số Đơn vị
0,8 5
8 6 4,7
6 7 0
4 8 4,5,6
4,4 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 10/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 05
250N 044
500N 383455295173
1TR 5233
2,5TR 36738767530345641105925789670716796
5TR 9253421047
10TR 71170
40TR 52988
ĐB
945339
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/02/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,5,7
1
2 9
7,3,5 3 4,3,8,4,9
4,3,3 4 4,7
Chục Số Đơn vị
0,0 5 3,6
5,9 6
0,4 7 3,8,0
3,7,8 8 8
2,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 03/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 99
250N 846
500N 797280927893
1TR 9471
2,5TR 68965251910307688336691722866197989
5TR 3233687907
10TR 66317
40TR 35015
ĐB
801841
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
7,9,6,4 1 7,5
7,9,7 2
9 3 6,6
4 6,1
Chục Số Đơn vị
6,1 5
4,7,3,3 6 5,1
0,1 7 2,1,6,2
8 9
9,8 9 9,2,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 27/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 22
250N 455
500N 740141665409
1TR 7240
2,5TR 47194335731068927860283902924705169
5TR 1158800892
10TR 89527
40TR 37803
ĐB
327378
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/01/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,9 0 1,9,3
0 1
2,9 2 2,7
7,0 3
9 4 0,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5
6 6 6,0,9
4,2 7 3,8
8,7 8 9,8
0,8,6 9 4,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755