Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 02/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 01
250N 228
500N 158083943819
1TR 8094
2,5TR 47288240393688704978137693585224422
5TR 9317416177
10TR 97494
40TR 71185
ĐB
528610
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/12/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/12/2023  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 1
0 1 9,0
5,2 2 8,2
3 9
9,9,7,9 4
Chục Số Đơn vị
8 5 2
6 9
8,7 7 8,4,7
2,8,7 8 0,8,7,5
1,3,6 9 4,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 25/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 50
250N 628
500N 049824984182
1TR 4196
2,5TR 40542904647675807275472354793663672
5TR 9271365037
10TR 78898
40TR 51531
ĐB
815234
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0
3 1 3
8,4,7 2 8
1 3 5,6,7,1,4
6,3 4 2
Chục Số Đơn vị
7,3 5 0,8
9,3 6 4
3 7 5,2
2,9,9,5,9 8 2
9 8,8,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 18/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 73
250N 456
500N 770688066191
1TR 4323
2,5TR 00227105346149582208299066998990967
5TR 7159612498
10TR 58878
40TR 99453
ĐB
274561
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6,6,8,6
9,6 1
2 3,7
7,2,5 3 4
3 4
Chục Số Đơn vị
9 5 6,3
5,0,0,0,9 6 7,1
2,6 7 3,8
0,9,7 8 9
8 9 1,5,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 11/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 71
250N 540
500N 147826117189
1TR 2679
2,5TR 93887150059291148620017873643713173
5TR 4922756672
10TR 84057
40TR 70068
ĐB
296872
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 5
7,1,1 1 1,1
7,7 2 0,7
7 3 7
4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 7
6 8
8,8,3,2,5 7 1,8,9,3,2,2
7,6 8 9,7,7
8,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 04/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 12
250N 415
500N 996771605779
1TR 0590
2,5TR 05881167731736555296622498861566863
5TR 4029162873
10TR 32142
40TR 92566
ĐB
188544
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9 0
8,9 1 2,5,5
1,4 2
7,6,7 3
4 4 9,2,4
Chục Số Đơn vị
1,6,1 5
9,6 6 7,0,5,3,6
6 7 9,3,3
8 1
7,4 9 0,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 28/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 75
250N 295
500N 343414801552
1TR 5243
2,5TR 94438721785167599894680952258572980
5TR 1466470451
10TR 98081
40TR 97933
ĐB
202034
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,8 0
5,8 1
5 2
4,3 3 4,8,3,4
3,9,6,3 4 3
Chục Số Đơn vị
7,9,7,9,8 5 2,1
6 4
7 5,8,5
3,7 8 0,5,0,1
9 5,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 21/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 71
250N 711
500N 265127663140
1TR 9754
2,5TR 24805932922441620975470360995805187
5TR 2119662787
10TR 30175
40TR 34248
ĐB
811076
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
7,1,5 1 1,6
9 2
3 6
5 4 0,8
Chục Số Đơn vị
0,7,7 5 1,4,8
6,1,3,9,7 6 6
8,8 7 1,5,5,6
5,4 8 7,7
9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755