Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Quảng Nam - 24/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 41
250N 574
500N 545798951683
1TR 2032
2,5TR 26309689161897002691610381922641410
5TR 8948730933
10TR 75336
40TR 51216
ĐB
635363
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 24/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 24/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 9
4,9 1 6,0,6
3 2 6
8,3,6 3 2,8,3,6
7 4 1
Chục Số Đơn vị
9 5 7
1,2,3,1 6 3
5,8 7 4,0
3 8 3,7
0 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 17/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 76
250N 834
500N 208042321849
1TR 3755
2,5TR 63704734420720305753144355238847800
5TR 6301085739
10TR 55516
40TR 61391
ĐB
452232
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 17/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 17/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0,1 0 4,3,0
9 1 0,6
3,4,3 2
0,5 3 4,2,5,9,2
3,0 4 9,2
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,3
7,1 6
7 6
8 8 0,8
4,3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 10/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 45
250N 328
500N 516603879078
1TR 8436
2,5TR 10094585101865756008237870590631595
5TR 1478453127
10TR 73907
40TR 40937
ĐB
402190
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 10/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 10/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 8,6,7
1 0
2 8,7
3 6,7
9,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 7
6,3,0 6 6
8,5,8,2,0,3 7 8
2,7,0 8 7,7,4
9 4,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 03/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 06
250N 172
500N 499504534783
1TR 5298
2,5TR 35728992916156906186598716859471963
5TR 4340739942
10TR 80955
40TR 43375
ĐB
587977
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 03/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 03/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6,7
9,7 1
7,4 2 8
5,8,6 3
9 4 2
Chục Số Đơn vị
9,5,7 5 3,5
0,8 6 9,3
0,7 7 2,1,5,7
9,2 8 3,6
6 9 5,8,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 27/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 74
250N 619
500N 288371156079
1TR 4445
2,5TR 69697347534561427614393718990459813
5TR 8733289631
10TR 63865
40TR 86442
ĐB
810122
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 27/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 27/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
7,3 1 9,5,4,4,3
3,4,2 2 2
8,5,1 3 2,1
7,1,1,0 4 5,2
Chục Số Đơn vị
1,4,6 5 3
6 5
9 7 4,9,1
8 3
1,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 20/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 69
250N 786
500N 083235155224
1TR 3862
2,5TR 15957534167399167286972927200049940
5TR 4068662150
10TR 55320
40TR 15743
ĐB
621449
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 20/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 20/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4,5,2 0 0
9 1 5,6
3,6,9 2 4,0
4 3 2
2 4 0,3,9
Chục Số Đơn vị
1 5 7,0
8,1,8,8 6 9,2
5 7
8 6,6,6
6,4 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 13/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 64
250N 109
500N 069791525969
1TR 4156
2,5TR 94440672238187257937572631900174739
5TR 4614460472
10TR 32086
40TR 18612
ĐB
343037
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 13/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 13/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,1
0 1 2
5,7,7,1 2 3
2,6 3 7,9,7
6,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
5 2,6
5,8 6 4,9,3
9,3,3 7 2,2
8 6
0,6,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755