Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Bình - 25/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 40
250N 195
500N 315768619312
1TR 4436
2,5TR 40034402806323209258958959279996679
5TR 2231801594
10TR 77493
40TR 15353
ĐB
658883
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4,8 0
6 1 2,8
1,3 2
9,5,8 3 6,4,2
3,9 4 0
Chục Số Đơn vị
9,9 5 7,8,3
3 6 1
5 7 9
5,1 8 0,3
9,7 9 5,5,9,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 18/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 19
250N 368
500N 102965302724
1TR 1432
2,5TR 38652957635710749612492200163732064
5TR 1057099720
10TR 71117
40TR 03192
ĐB
699494
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,2,7,2 0 7
1 9,2,7
3,5,1,9 2 9,4,0,0
6 3 0,2,7
2,6,9 4
Chục Số Đơn vị
5 2
6 8,3,4
0,3,1 7 0
6 8
1,2 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 11/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 66
250N 662
500N 650485423376
1TR 7603
2,5TR 93708550907465874314402239565722246
5TR 4691855421
10TR 34080
40TR 65391
ĐB
452004
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 4,3,8,4
2,9 1 4,8
6,4 2 3,1
0,2 3
0,1,0 4 2,6
Chục Số Đơn vị
5 8,7
6,7,4 6 6,2
5 7 6
0,5,1 8 0
9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 04/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 32
250N 627
500N 936783908434
1TR 7387
2,5TR 54655496779478691538115997337475013
5TR 4305073599
10TR 81642
40TR 73544
ĐB
139284
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,5 0
1 3
3,4 2 7
1 3 2,4,8
3,7,4,8 4 2,4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,0
8 6 7
2,6,8,7 7 7,4
3 8 7,6,4
9,9 9 0,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 27/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 84
250N 387
500N 014690453937
1TR 0502
2,5TR 01746951876419027230983593735414831
5TR 6375887219
10TR 13810
40TR 01668
ĐB
679318
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3,1 0 2
3 1 9,0,8
0 2
3 7,0,1
8,5 4 6,5,6
Chục Số Đơn vị
4 5 9,4,8
4,4 6 8
8,3,8 7
5,6,1 8 4,7,7
5,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 20/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 90
250N 762
500N 926757104628
1TR 1688
2,5TR 21877046969801411666317892447512061
5TR 6773136890
10TR 42967
40TR 73298
ĐB
972499
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1,9 0
6,3 1 0,4
6 2 8
3 1
1 4
Chục Số Đơn vị
7 5
9,6 6 2,7,6,1,7
6,7,6 7 7,5
2,8,9 8 8,9
8,9 9 0,6,0,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 13/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 93
250N 343
500N 148564126648
1TR 8737
2,5TR 88196453228214832740593376280592350
5TR 1659334812
10TR 20001
40TR 32887
ĐB
138218
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 5,1
0 1 2,2,8
1,2,1 2 2
9,4,9 3 7,7
4 3,8,8,0
Chục Số Đơn vị
8,0 5 0
9 6
3,3,8 7
4,4,1 8 5,7
9 3,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755