Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Bình - 12/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 88
250N 567
500N 704515971267
1TR 0562
2,5TR 56659193807519789523377675098712739
5TR 6248296452
10TR 96871
40TR 74828
ĐB
050094
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
7 1
6,8,5 2 3,8
2 3 9
9 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 9,2
6 7,7,2,7
6,9,6,9,6,8 7 1
8,2 8 8,0,7,2
5,3 9 7,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 05/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 37
250N 944
500N 553100597626
1TR 5549
2,5TR 28510782818605702267550056989144236
5TR 1531842259
10TR 56504
40TR 37156
ĐB
789845
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,4
3,8,9 1 0,8
2 6
3 7,1,6
4,0 4 4,9,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 9,7,9,6
2,3,5 6 7
3,5,6 7
1 8 1
5,4,5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 29/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 66
250N 350
500N 591191298094
1TR 7043
2,5TR 15788055523244562414692687983001908
5TR 4877870757
10TR 99726
40TR 99947
ĐB
791237
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 29/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 29/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 8
1 1 1,4
5 2 9,6
4 3 0,7
9,1 4 3,5,7
Chục Số Đơn vị
4 5 0,2,7
6,2 6 6,8
5,4,3 7 8
8,6,0,7 8 8
2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 22/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 48
250N 058
500N 580842145889
1TR 8885
2,5TR 78504851519974625134152284829289583
5TR 4480673834
10TR 76493
40TR 34086
ĐB
471653
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 22/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 22/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,4,6
5 1 4
9 2 8
8,9,5 3 4,4
1,0,3,3 4 8,6
Chục Số Đơn vị
8 5 8,1,3
4,0,8 6
7
4,5,0,2 8 9,5,3,6
8 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 15/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 78
250N 770
500N 420939394414
1TR 1960
2,5TR 08418650858855875008425445079879043
5TR 9643061151
10TR 40657
40TR 39944
ĐB
178713
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 15/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 15/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,6,3 0 9,8
5 1 4,8,3
2
4,1 3 9,0
1,4,4 4 4,3,4
Chục Số Đơn vị
8 5 8,1,7
6 0
5 7 8,0
7,1,5,0,9 8 5
0,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 08/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 10
250N 182
500N 020036965096
1TR 0408
2,5TR 21569523418309393087944314318993237
5TR 1037882348
10TR 25812
40TR 79058
ĐB
491309
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 08/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 08/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0,8,9
4,3 1 0,2
8,1 2
9 3 1,7
4 1,8
Chục Số Đơn vị
5 8
9,9 6 9
8,3 7 8
0,7,4,5 8 2,7,9
6,8,0 9 6,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 01/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 29
250N 114
500N 306586199834
1TR 6917
2,5TR 29331528733064132491342051579051228
5TR 7121450361
10TR 43733
40TR 60655
ĐB
120545
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
3,4,9,6 1 4,9,7,4
2 9,8
7,3 3 4,1,3
1,3,1 4 1,5
Chục Số Đơn vị
6,0,5,4 5 5
6 5,1
1 7 3
2 8
2,1 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755