Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Quảng Bình - 09/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 92
250N 136
500N 556507009809
1TR 0753
2,5TR 13531649426571667435055464201861816
5TR 4900204413
10TR 63755
40TR 67249
ĐB
059075
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/03/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9,2
3 1 6,8,6,3
9,4,0 2
5,1 3 6,1,5
4 2,6,9
Chục Số Đơn vị
6,3,5,7 5 3,5
3,1,4,1 6 5
7 5
1 8
0,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 02/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 15
250N 190
500N 779224812156
1TR 2692
2,5TR 04267348210264047164403915165841708
5TR 3395553286
10TR 62700
40TR 72414
ĐB
115905
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/03/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4,0 0 8,0,5
8,2,9 1 5,4
9,9 2 1
3
6,1 4 0
Chục Số Đơn vị
1,5,0 5 6,8,5
5,8 6 7,4
6 7
5,0 8 1,6
9 0,2,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 23/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 45
250N 811
500N 138035790358
1TR 2230
2,5TR 33066346765393601394805595363489531
5TR 2634537387
10TR 70413
40TR 28793
ĐB
259962
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8,3 0
1,3 1 1,3
6 2
1,9 3 0,6,4,1
9,3 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 8,9
6,7,3 6 6,2
8 7 9,6
5 8 0,7
7,5 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 16/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 81
250N 082
500N 637687342256
1TR 9662
2,5TR 25836130858364509619237687977105520
5TR 9364374255
10TR 78287
40TR 71066
ĐB
066088
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/02/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0
8,7 1 9
8,6 2 0
4 3 4,6
3 4 5,3
Chục Số Đơn vị
8,4,5 5 6,5
7,5,3,6 6 2,8,6
8 7 6,1
6,8 8 1,2,5,7,8
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 09/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 68
250N 531
500N 395104436973
1TR 4270
2,5TR 11395335848327863322764704419785241
5TR 3214497148
10TR 16226
40TR 72916
ĐB
971912
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7 0
3,5,4 1 6,2
2,1 2 2,6
4,7 3 1
8,4 4 3,1,4,8
Chục Số Đơn vị
9 5 1
2,1 6 8
9 7 3,0,8,0
6,7,4 8 4
9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 02/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 70
250N 258
500N 852103018262
1TR 8830
2,5TR 62433931019965811459793460865969358
5TR 6334711032
10TR 29706
40TR 41146
ĐB
854033
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 1,1,6
2,0,0 1
6,3 2 1
3,3 3 0,3,2,3
4 6,7,6
Chục Số Đơn vị
5 8,8,9,9,8
4,0,4 6 2
4 7 0
5,5,5 8
5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 26/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 87
250N 655
500N 763210554499
1TR 5545
2,5TR 76045489672008753080876034852481188
5TR 7695154375
10TR 17121
40TR 15409
ĐB
395830
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 3,9
5,2 1
3 2 4,1
0 3 2,0
2 4 5,5
Chục Số Đơn vị
5,5,4,4,7 5 5,5,1
6 7
8,6,8 7 5
8 8 7,7,0,8
9,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755