Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Quảng Bình - 01/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 29
250N 114
500N 306586199834
1TR 6917
2,5TR 29331528733064132491342051579051228
5TR 7121450361
10TR 43733
40TR 60655
ĐB
120545
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
3,4,9,6 1 4,9,7,4
2 9,8
7,3 3 4,1,3
1,3,1 4 1,5
Chục Số Đơn vị
6,0,5,4 5 5
6 5,1
1 7 3
2 8
2,1 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 24/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 32
250N 634
500N 848289615645
1TR 3751
2,5TR 08424538925403270175433002538809495
5TR 7179142343
10TR 37467
40TR 81502
ĐB
316523
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,2
6,5,9 1
3,8,9,3,0 2 4,3
4,2 3 2,4,2
3,2 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,7,9 5 1
6 1,7
6 7 5
8 8 2,8
9 2,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 17/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 71
250N 353
500N 257395953010
1TR 7637
2,5TR 47362622026830712006907448435933988
5TR 2141735644
10TR 48564
40TR 65092
ĐB
084460
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 2,7,6
7 1 0,7
6,0,9 2
5,7 3 7
4,4,6 4 4,4
Chục Số Đơn vị
9 5 3,9
0 6 2,4,0
3,0,1 7 1,3
8 8 8
5 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 10/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 66
250N 198
500N 928003522643
1TR 1954
2,5TR 16604109707857300480857950475852605
5TR 1638193608
10TR 42376
40TR 86374
ĐB
261083
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,7,8 0 4,5,8
8 1
5 2
4,7,8 3
5,0,7 4 3
Chục Số Đơn vị
9,0 5 2,4,8
6,7 6 6
7 0,3,6,4
9,5,0 8 0,0,1,3
9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 03/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 77
250N 413
500N 779254539317
1TR 4007
2,5TR 96045691379235722347335556954705436
5TR 9319146132
10TR 70014
40TR 03862
ĐB
162422
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7
9 1 3,7,4
9,3,6,2 2 2
1,5 3 7,6,2
1 4 5,7,7
Chục Số Đơn vị
4,5 5 3,7,5
3 6 2
7,1,0,3,5,4,4 7 7
8
9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 27/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 79
250N 627
500N 553977227618
1TR 4045
2,5TR 66272371032020429546869664554890843
5TR 1406696902
10TR 53467
40TR 20846
ĐB
812125
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,4,2
1 8
2,7,0 2 7,2,5
0,4 3 9
0 4 5,6,8,3,6
Chục Số Đơn vị
4,2 5
4,6,6,4 6 6,6,7
2,6 7 9,2
1,4 8
7,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 20/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 74
250N 785
500N 830370875012
1TR 2781
2,5TR 33205938056095880644061308837592624
5TR 1276754622
10TR 84839
40TR 71341
ĐB
274615
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/10/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/10/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,5,5
8,4 1 2,5
1,2 2 4,2
0 3 0,9
7,4,2 4 4,1
Chục Số Đơn vị
8,0,0,7,1 5 8
6 7
8,6 7 4,5
5 8 5,7,1
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755