Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Phú Yên - 26/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 87
250N 882
500N 715887614905
1TR 3985
2,5TR 11510164326869797243914506324556172
5TR 5072397382
10TR 22215
40TR 72435
ĐB
428591
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 26/02/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 26/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 5
6,9 1 0,5
8,3,7,8 2 3
4,2 3 2,5
4 3,5
Chục Số Đơn vị
0,8,4,1,3 5 8,0
6 1
8,9 7 2
5 8 7,2,5,2
9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 19/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 14
250N 313
500N 756231625993
1TR 6286
2,5TR 43616911357736048557741664809962355
5TR 7085333236
10TR 29784
40TR 58242
ĐB
390264
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/02/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 4,3,6
6,6,4 2
1,9,5 3 5,6
1,8,6 4 2
Chục Số Đơn vị
3,5 5 7,5,3
8,1,6,3 6 2,2,0,6,4
5 7
8 6,4
9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 12/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 96
250N 567
500N 871518822844
1TR 1128
2,5TR 44630178695613947032923977268076953
5TR 8857306887
10TR 71007
40TR 43618
ĐB
246385
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/02/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 7
1 5,8
8,3 2 8
5,7 3 0,9,2
4 4 4
Chục Số Đơn vị
1,8 5 3
9 6 7,9
6,9,8,0 7 3
2,1 8 2,0,7,5
6,3 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 05/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 43
250N 004
500N 082193347760
1TR 9636
2,5TR 18081644884784113299819188045613703
5TR 3222314176
10TR 67876
40TR 44115
ĐB
984658
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/02/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,3
2,8,4 1 8,5
2 1,3
4,0,2 3 4,6
0,3 4 3,1
Chục Số Đơn vị
1 5 6,8
3,5,7,7 6 0
7 6,6
8,1,5 8 1,8
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 29/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 24
250N 030
500N 233572629184
1TR 6551
2,5TR 45694853423299627496192739405671712
5TR 1987213877
10TR 41171
40TR 19967
ĐB
632127
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
5,7 1 2
6,4,1,7 2 4,7
7 3 0,5
2,8,9 4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 1,6
9,9,5 6 2,7
7,6,2 7 3,2,7,1
8 4
9 4,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 22/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 48
250N 989
500N 681108159989
1TR 4128
2,5TR 46858059356445240758299895152021806
5TR 1996758722
10TR 20938
40TR 60758
ĐB
760075
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 6
1 1 1,5
5,2 2 8,0,2
3 5,8
4 8
Chục Số Đơn vị
1,3,7 5 8,2,8,8
0 6 7
6 7 5
4,2,5,5,3,5 8 9,9,9
8,8,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 15/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 14
250N 002
500N 862007878507
1TR 8031
2,5TR 37453651990041275170511732473052722
5TR 3094903464
10TR 13230
40TR 60610
ĐB
591812
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,3,3,1 0 2,7
3 1 4,2,0,2
0,1,2,1 2 0,2
5,7 3 1,0,0
1,6 4 9
Chục Số Đơn vị
5 3
6 4
8,0 7 0,3
8 7
9,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755