Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Phú Yên - 25/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 83
250N 993
500N 783792817632
1TR 4581
2,5TR 54835197432503896823667380708762528
5TR 6607035839
10TR 32589
40TR 98040
ĐB
250989
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/12/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/12/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4 0
8,8 1
3 2 3,8
8,9,4,2 3 7,2,5,8,8,9
4 3,0
Chục Số Đơn vị
3 5
6
3,8 7 0
3,3,2 8 3,1,1,7,9,9
3,8,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 18/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 18
250N 816
500N 569087959271
1TR 1184
2,5TR 25127369822357136368331125919707002
5TR 5223408719
10TR 07330
40TR 32139
ĐB
253924
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/12/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/12/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 2
7,7 1 8,6,2,9
8,1,0 2 7,4
3 4,0,9
8,3,2 4
Chục Số Đơn vị
9 5
1 6 8
2,9 7 1,1
1,6 8 4,2
1,3 9 0,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 11/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 85
250N 024
500N 105949029317
1TR 1032
2,5TR 38897788595519393591808159106387396
5TR 8633833170
10TR 08949
40TR 95620
ĐB
903242
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/12/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/12/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 2
9 1 7,5
0,3,4 2 4,0
9,6 3 2,8
2 4 9,2
Chục Số Đơn vị
8,1 5 9,9
9 6 3
1,9 7 0
3 8 5
5,5,4 9 7,3,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 04/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 48
250N 538
500N 637379065112
1TR 4112
2,5TR 53106735704926282974017899087380428
5TR 8376481812
10TR 56043
40TR 94152
ĐB
669872
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/12/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/12/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,6
1 2,2,2
1,1,6,1,5,7 2 8
7,7,4 3 8
7,6 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 2
0,0 6 2,4
7 3,0,4,3,2
4,3,2 8 9
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 27/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 98
250N 366
500N 978958881759
1TR 1490
2,5TR 90640504000073790445020230994603153
5TR 4754829131
10TR 43203
40TR 27775
ĐB
401919
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/11/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4,0 0 0,3
3 1 9
2 3
2,5,0 3 7,1
4 0,5,6,8
Chục Số Đơn vị
4,7 5 9,3
6,4 6 6
3 7 5
9,8,4 8 9,8
8,5,1 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 20/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 34
250N 671
500N 070672255712
1TR 1798
2,5TR 35979665467532556101037104299546303
5TR 0080636694
10TR 40166
40TR 87226
ĐB
829687
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,1,3,6
7,0 1 2,0
1 2 5,5,6
0 3 4
3,9 4 6
Chục Số Đơn vị
2,2,9 5
0,4,0,6,2 6 6
8 7 1,9
9 8 7
7 9 8,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 34
250N 690
500N 521221394314
1TR 4804
2,5TR 85259099905481756769506590123241256
5TR 9988114324
10TR 87986
40TR 43852
ĐB
434308
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 4,8
8 1 2,4,7
1,3,5 2 4
3 4,9,2
3,1,0,2 4
Chục Số Đơn vị
5 9,9,6,2
5,8 6 9
1 7
0 8 1,6
3,5,6,5 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755