Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Phú Yên - 23/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 15
250N 107
500N 207787557392
1TR 2673
2,5TR 65970038972306330588524977678788184
5TR 1140982792
10TR 48382
40TR 31279
ĐB
307019
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/01/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,9
1 5,9
9,9,8 2
7,6 3
8 4
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5
6 3
0,7,9,9,8 7 7,3,0,9
8 8 8,7,4,2
0,7,1 9 2,7,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 16/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 03
250N 277
500N 518801398883
1TR 2200
2,5TR 37833413260475382437214073447753531
5TR 3919439442
10TR 11430
40TR 41001
ĐB
422124
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/01/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 3,0,7,1
3,0 1
4 2 6,4
0,8,3,5 3 9,3,7,1,0
9,2 4 2
Chục Số Đơn vị
5 3
2 6
7,3,0,7 7 7,7
8 8 8,3
3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 09/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 29
250N 296
500N 529064460447
1TR 7789
2,5TR 20975474192672980771598682942985661
5TR 4869197322
10TR 44888
40TR 63303
ĐB
959593
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/01/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
7,6,9 1 9
2 2 9,9,9,2
0,9 3
4 6,7
Chục Số Đơn vị
7 5
9,4 6 8,1
4 7 5,1
6,8 8 9,8
2,8,1,2,2 9 6,0,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 02/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 83
250N 931
500N 063478283785
1TR 1897
2,5TR 82125529493574918748094024715214532
5TR 0271748362
10TR 78460
40TR 22742
ĐB
508578
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/01/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 2
3 1 7
0,5,3,6,4 2 8,5
8 3 1,4,2
3 4 9,9,8,2
Chục Số Đơn vị
8,2 5 2
6 2,0
9,1 7 8
2,4,7 8 3,5
4,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 26/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 37
250N 075
500N 214709675477
1TR 0517
2,5TR 53242191622930768654245941434358526
5TR 0745754865
10TR 77409
40TR 47569
ĐB
203654
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 26/12/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 26/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,9
1 7
4,6 2 6
4 3 7
5,9,5 4 7,2,3
Chục Số Đơn vị
7,6 5 4,7,4
2 6 7,2,5,9
3,4,6,7,1,0,5 7 5,7
8
0,6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 19/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 66
250N 810
500N 497117519984
1TR 3819
2,5TR 70238007115553901154443175258082854
5TR 0036653441
10TR 61001
40TR 03996
ĐB
296397
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/12/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 1
7,5,1,4,0 1 0,9,1,7
2
3 8,9
8,5,5 4 1
Chục Số Đơn vị
5 1,4,4
6,6,9 6 6,6
1,9 7 1
3 8 4,0
1,3 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 12/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 07
250N 016
500N 543334948896
1TR 3081
2,5TR 10526258362509309691951669612720923
5TR 0687067159
10TR 10192
40TR 86154
ĐB
497793
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/12/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
8,9 1 6
9 2 6,7,3
3,9,2,9 3 3,6
9,5 4
Chục Số Đơn vị
5 9,4
1,9,2,3,6 6 6
0,2 7 0
8 1
5 9 4,6,3,1,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755