Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Phú Yên - 22/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 64
250N 124
500N 796494101932
1TR 0895
2,5TR 94198255846332477880455284711367579
5TR 3271436647
10TR 70918
40TR 29163
ĐB
939149
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0
1 0,3,4,8
3 2 4,4,8
1,6 3 2
6,2,6,8,2,1 4 7,9
Chục Số Đơn vị
9 5
6 4,4,3
4 7 9
9,2,1 8 4,0
7,4 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 23
250N 536
500N 309793948815
1TR 1210
2,5TR 82469334086712981691027283312114597
5TR 9536404717
10TR 72318
40TR 78435
ĐB
049036
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 8
9,2 1 5,0,7,8
2 3,9,8,1
2 3 6,5,6
9,6 4
Chục Số Đơn vị
1,3 5
3,3 6 9,4
9,9,1 7
0,2,1 8
6,2 9 7,4,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 59
250N 738
500N 430776373242
1TR 5053
2,5TR 43529531858214262509799221436210643
5TR 3037190203
10TR 52560
40TR 05277
ĐB
905943
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,9,3
7 1
4,4,2,6 2 9,2
5,4,0,4 3 8,7
4 2,2,3,3
Chục Số Đơn vị
8 5 9,3
6 2,0
0,3,7 7 1,7
3 8 5
5,2,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 01/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 43
250N 334
500N 280784694139
1TR 4910
2,5TR 98965171406944832862820285632690984
5TR 7230789792
10TR 28699
40TR 56300
ĐB
729799
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/04/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,4,0 0 7,7,0
1 0
6,9 2 8,6
4 3 4,9
3,8 4 3,0,8
Chục Số Đơn vị
6 5
2 6 9,5,2
0,0 7
4,2 8 4
6,3,9,9 9 2,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 25/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 28
250N 600
500N 697070255048
1TR 8020
2,5TR 16710511388094495102270556665354540
5TR 0098420834
10TR 55891
40TR 42287
ĐB
112501
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/03/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,7,2,1,4 0 0,2,1
9,0 1 0
0 2 8,5,0
5 3 8,4
4,8,3 4 8,4,0
Chục Số Đơn vị
2,5 5 5,3
6
8 7 0
2,4,3 8 4,7
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 18/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 64
250N 811
500N 228528891635
1TR 4972
2,5TR 38185951422792048726529571954369064
5TR 0008861809
10TR 42152
40TR 38858
ĐB
097850
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/03/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 9
1 1 1
7,4,5 2 0,6
4 3 5
6,6 4 2,3
Chục Số Đơn vị
8,3,8 5 7,2,8,0
2 6 4,4
5 7 2
8,5 8 5,9,5,8
8,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 11/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 80
250N 846
500N 976229617811
1TR 9612
2,5TR 85724696281126264258482517768657715
5TR 7241263743
10TR 73083
40TR 03384
ĐB
076557
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/03/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0
6,1,5 1 1,2,5,2
6,1,6,1 2 4,8
4,8 3
2,8 4 6,3
Chục Số Đơn vị
1 5 8,1,7
4,8 6 2,1,2
5 7
2,5 8 0,6,3,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755