Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Phú Yên - 20/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 34
250N 671
500N 070672255712
1TR 1798
2,5TR 35979665467532556101037104299546303
5TR 0080636694
10TR 40166
40TR 87226
ĐB
829687
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,1,3,6
7,0 1 2,0
1 2 5,5,6
0 3 4
3,9 4 6
Chục Số Đơn vị
2,2,9 5
0,4,0,6,2 6 6
8 7 1,9
9 8 7
7 9 8,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 34
250N 690
500N 521221394314
1TR 4804
2,5TR 85259099905481756769506590123241256
5TR 9988114324
10TR 87986
40TR 43852
ĐB
434308
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 4,8
8 1 2,4,7
1,3,5 2 4
3 4,9,2
3,1,0,2 4
Chục Số Đơn vị
5 9,9,6,2
5,8 6 9
1 7
0 8 1,6
3,5,6,5 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 06/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 70
250N 173
500N 932969031528
1TR 7989
2,5TR 38619579726659945012079371026242825
5TR 2396394521
10TR 23500
40TR 53107
ĐB
372081
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/11/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 3,0,7
2,8 1 9,2
7,1,6 2 9,8,5,1
7,0,6 3 7
4
Chục Số Đơn vị
2 5
6 2,3
3,0 7 0,3,2
2 8 9,1
2,8,1,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 30/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 07
250N 114
500N 533930919138
1TR 4037
2,5TR 64416824420513418047760024696391095
5TR 1923661513
10TR 49330
40TR 65308
ĐB
400243
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/10/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,2,8
9 1 4,6,3
4,0 2
6,1,4 3 9,8,7,4,6,0
1,3 4 2,7,3
Chục Số Đơn vị
9 5
1,3 6 3
0,3,4 7
3,0 8
3 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 23/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 23
250N 010
500N 768691918427
1TR 8938
2,5TR 57333247600668819708821231546151049
5TR 0389895730
10TR 42692
40TR 22647
ĐB
145778
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/10/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6,3 0 8
9,6 1 0
9 2 3,7,3
2,3,2 3 8,3,0
4 9,7
Chục Số Đơn vị
5
8 6 0,1
2,4 7 8
3,8,0,9,7 8 6,8
4 9 1,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 16/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 29
250N 930
500N 352820888900
1TR 0571
2,5TR 04445982619721934640312480613504221
5TR 9692807098
10TR 10458
40TR 50633
ĐB
688565
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,0,4 0 0
7,6,2 1 9
2 9,8,1,8
3 3 0,5,3
4 5,0,8
Chục Số Đơn vị
4,3,6 5 8
6 1,5
7 1
2,8,4,2,9,5 8 8
2,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 09/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 38
250N 815
500N 537433476093
1TR 6080
2,5TR 16467346071252007968741772584230116
5TR 1769762571
10TR 02023
40TR 19494
ĐB
400518
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/10/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 7
7 1 5,6,8
4 2 0,3
9,2 3 8
7,9 4 7,2
Chục Số Đơn vị
1 5
1 6 7,8
4,6,0,7,9 7 4,7,1
3,6,1 8 0
9 3,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755